Yhteisörukous

E Isän ja (+) Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
S Aamen.
E Meidän auttajamme on Herra,
S hän, joka on luonut taivaan ja maan.

S Tunnustamme edessäsi, pyhä Jumala,
että olemme tehneet syntiä
ajatuksin ja sanoin,
teoin ja laiminlyönnein.
Muista meitä laupeudessasi
ja anna meille Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi,
mitä olemme rikkoneet.
E Kaikkivaltias Jumala antakoon meille syntimme anteeksi
ja johtakoon meidät ikuiseen elämään.
S Aamen.

E+S Me palvomme Sinua, kaikkein pyhin Herramme Jeesus Kristus, nyt tässä ja kirkoissasi kaikkialla maailmassa. Me ylistämme Sinua, sillä pyhällä ristilläsi olet lunastanut maailman.

Taizén päivän sana:

Paavali kirjoittaa: Teidän on pysyttävä lujina uskon perustalla, horjahtamatta pois siitä toivosta, jonka teidän kuulemanne evankeliumi antaa. Kol. 1:15-23

Päivän periaate:

23. Päivä Ensimmäinen tunnusmerkki (jatkuu) Nöyryys merkitsee sitä, että tunnustamme, että kaikki mitä meillä on, on lahjaksi saatua ja että myönnämme riittämättömyytemme ja riippuvaisuutemme Jumalasta. Nöyryys on kaikkien kristillisten hyveiden perusta. Pyhä Bernard Clairvauxilainen sanoi: Mikään hengellinen yhteisö ei voi kestää ilman nöyryyden perustusta. Nöyryys on ilontäyteisen elämän ensimmäinen ehto kaikissa yhteisöissä.

Hiljaisuus

Päivän rukous:

E Lauantai Jumala, siunatun Fransiskuksen elämän kautta, olet muovannut kansasi rakastamaan yksinkertaisia asioita. Hänen esimerkkiään noudattaen emme kiinny tämän maailman asioihin, vaan kokoamme aarteen taivaaseen; Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen.

E+S Jumala, kiitämme sinua Fransiskaanisesta kolmannesta sääntökunnasta. Suo Herra, että me, sinun palvelijasi, yhteen punottuina yhteisönä ja rukousyhteydessä kirkastaisimme sinun pyhää nimeäsi Pyhän Fransiskuksen esimerkin mukaisesti ja voittaisimme muita sinun rakkaudellesi; meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.


Rukoilemme Taizén yhteisön puolesta. Aamen.

Isä meidän:

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä
meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima
ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.

Siunaus:

E+S Rukoilkoon siunattu Neitsyt Maria puolestamme; rukoilkoon pyhä Fransiskus puolestamme; rukoilkoon pyhä Klaara puolestamme; rukoilkoot kaikki kolmannen sääntökunnan pyhät puolestamme; suojelkoot ja varjelkoot meitä pyhät enkelit; antakoon meidän Herramme Jeesus siunauksensa ja rauhansa meille. Aamen.

tai

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme nyt ja aina. Aamen.