Yhteisörukous

E Isän ja (+) Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
S Aamen.
E Meidän auttajamme on Herra,
S hän, joka on luonut taivaan ja maan.

S Tunnustamme edessäsi, pyhä Jumala,
että olemme tehneet syntiä
ajatuksin ja sanoin,
teoin ja laiminlyönnein.
Muista meitä laupeudessasi
ja anna meille Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi,
mitä olemme rikkoneet.
E Kaikkivaltias Jumala antakoon meille syntimme anteeksi
ja johtakoon meidät ikuiseen elämään.
S Aamen.

E+S Me palvomme Sinua, kaikkein pyhin Herramme Jeesus Kristus, nyt tässä ja kirkoissasi kaikkialla maailmassa. Me ylistämme Sinua, sillä pyhällä ristilläsi olet lunastanut maailman.

Taizén päivän sana:

Sinun käskysi ovat riemulauluni. Yölläkin minä muistan sinut, Herra. Ps. 119:49-56

Päivän periaate:

6. Päivä Ensimmäinen tavoite (jatkuu) Tertiaareina ensisijainen tavoitteemme on sen vuoksi tehdä Kristus tunnetuksi kaikkialla. Tämä muokkaa meidän elämämme ja suhtautumisemme heijastamaan ensimmäisten opetuslasten kuuliaisuutta, niiden, jotka Herramme valitsi olemaan kanssaan ja lähetti todistajikseen maailmaan. Opetuslasten tavoin me todistamme Kristuksesta sanoin ja omalla esimerkillämme omassa ympäristössämme. Me rukoilemme ja teemme työtä täyttääksemme hänen tahtonsa tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen.

Hiljaisuus

Päivän rukous:

E Maanantai Jumala, sinä aina iloitset, kun ilmoitat itsesi lapsenmielisille ja sydämeltään nöyrille. Seuraten siunatun Fransiskuksen esimerkkiä, suo meidän pitää tämän maailman viisaus hulluutena ja tuntea vain Jeesus Kristus ja hänet ristiinnaulittuna, joka elää ja hallitsee Sinun kanssasi Pyhän Hengen yhteydessä, yksi Jumala, nyt ja aina. Aamen.

E+S Jumala, kiitämme sinua Fransiskaanisesta kolmannesta sääntökunnasta. Suo Herra, että me, sinun palvelijasi, yhteen punottuina yhteisönä ja rukousyhteydessä kirkastaisimme sinun pyhää nimeäsi Pyhän Fransiskuksen esimerkin mukaisesti ja voittaisimme muita sinun rakkaudellesi; meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.


Rukoilemme Liisan puolesta. Aamen.

Isä meidän:

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä
meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima
ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.

Siunaus:

E+S Rukoilkoon siunattu Neitsyt Maria puolestamme; rukoilkoon pyhä Fransiskus puolestamme; rukoilkoon pyhä Klaara puolestamme; rukoilkoot kaikki kolmannen sääntökunnan pyhät puolestamme; suojelkoot ja varjelkoot meitä pyhät enkelit; antakoon meidän Herramme Jeesus siunauksensa ja rauhansa meille. Aamen.

tai

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme nyt ja aina. Aamen.