Yhteisörukous

Suvi lukee.
Selma lukee.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Meidän auttajamme on Herra,
hän joka on luonut taivaan ja maan.

Tunnustamme edessäsi, pyhä Jumala,
että olemme tehneet syntiä
ajatuksin ja sanoin,
teoin ja laiminlyönnein.
Muista meitä laupeudessasi
ja anna meille Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi,
mitä olemme rikkoneet.

Kaikkivaltias Jumala antakoon meille syntimme anteeksi
ja johtakoon meidät ikuiseen elämään. Aamen.

Me palvomme Sinua, kaikkein pyhin Herramme Jeesus Kristus, nyt tässä ja kirkoissasi kaikkialla maailmassa. Me ylistämme Sinua, sillä pyhällä ristilläsi olet lunastanut maailman.

Taizén päivän sana

Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain.

Päivän periaate

Sääntökunnan toinen tavoite (jatkuu). Tertiaareina olemme valmiita, ei vain puhumaan yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja kansainvälisen rauhan puolesta, vaan myös toteuttamaan näitä käytännössä omassa elämässämme. Olemme valmiita kohtaamaan iloisesti minkä tahansa pilkan, halveksunnan tai vainon johon tämä voi johtaa.

Hiljaisuus

Päivän rukous

Torstai. Herra, ilman Sinua meidän työmme on turhaa, mutta Sinun kanssasi kaikki heikot voivat löytää voiman. Vuodata Henkesi Pyhän Fransiskuksen yhteisölle; anna työntekijöillesi vilpitön aikomus, kärsivällinen usko, riittävä menestys maan päällä ja ilo palvella Sinua taivaassa, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen.

Jumala, kiitämme sinua Fransiskaanisesta kolmannesta sääntökunnasta. Suo Herra, että me sinun palvelijasi, yhteen punottuina yhteisönä, ja rukousyhteydessä kirkastaisimme sinun pyhää nimeäsi, Pyhän Fransiskuksen esimerkin mukaisesti ja voittaisimme muita sinun rakkaudellesi, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.


Rukoilemme Liisan puolesta. Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä
meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima
ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Rukoilkoon siunattu Neitsyt Maria puolestamme; rukoilkoon pyhä Fransiskus puolestamme; rukoilkoon pyhä Klaara puolestamme; rukoilkoot kaikki kolmannen sääntökunnan pyhät puolestamme; suojelkoot ja varjelkoot meitä pyhät enkelit; antakoon meidän Herramme Jeesus siunauksensa ja rauhansa meille. Aamen.

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme nyt ja aina. Aamen.