Yhteisörukous

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Meidän auttajamme on Herra,
hän joka on luonut taivaan ja maan.

Tunnustamme edessäsi, pyhä Jumala,
että olemme tehneet syntiä
ajatuksin ja sanoin,
teoin ja laiminlyönnein.
Muista meitä laupeudessasi
ja anna meille Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi,
mitä olemme rikkoneet.

Kaikkivaltias Jumala antakoon meille syntimme anteeksi
ja johtakoon meidät ikuiseen elämään. Aamen.

Me palvomme Sinua, kaikkein pyhin Herramme Jeesus Kristus, nyt tässä ja kirkoissasi kaikkialla maailmassa. Me ylistämme Sinua, sillä pyhällä ristilläsi olet lunastanut maailman.

Taizén päivän sana

Paavali kirjoittaa: Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.

Päivän periaate

Palvelun toinen tie. Opiskeleminen. Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Todellinen tieto on Jumalan tuntemista. Sen tähden tertiaarit pitävät ensisijaisena pyrkimyksenään Raamatun syvällistä hengellistä tutkimista. Se on yksi tärkeimpiä keinoja Jumalan tuntemiseen, joka johtaa iankaikkiseen elämään.

Hiljaisuus

Päivän rukous

Maanantai. Jumala, sinä aina iloitset, kun ilmoitat itsesi lapsenmielisille ja sydämeltään nöyrille. Seuraten siunatun Fransiskuksen esimerkkiä, suo meidän pitää tämän maailman viisaus hulluutena ja tuntea vain Jeesus Kristus ja hänet ristiinnaulittuna, joka elää ja hallitsee Sinun kanssasi Pyhän Hengen yhteydessä, yksi Jumala, nyt ja aina. Aamen.

Jumala, kiitämme sinua Fransiskaanisesta kolmannesta sääntökunnasta. Suo Herra, että me sinun palvelijasi, yhteen punottuina yhteisönä, ja rukousyhteydessä kirkastaisimme sinun pyhää nimeäsi, Pyhän Fransiskuksen esimerkin mukaisesti ja voittaisimme muita sinun rakkaudellesi, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Rukoilemme Maria H:n puolesta. Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä
meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima
ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Rukoilkoon siunattu Neitsyt Maria puolestamme; rukoilkoon pyhä Fransiskus puolestamme; rukoilkoon pyhä Klaara puolestamme; rukoilkoot kaikki kolmannen sääntökunnan pyhät puolestamme; suojelkoot ja varjelkoot meitä pyhät enkelit; antakoon meidän Herramme Jeesus siunauksensa ja rauhansa meille. Aamen. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme nyt ja aina. Aamen.