Sääntökunta

TAHDOTKO SEURATA KRISTUSTA KUTEN FRANSISKUS ASSISILAINEN?

Nöyryys, rakkaus ja ilo sekä rukous, opiskelu ja työ ovat fransiskaanisen elämäntavan avainsanat.

Pyhä Fransiskus Assisilainen (1181-1226) tunnetaan monista legendoistaan ja luonnonrakkaudestaan. Hän perusti itse kolme eri sääntökuntaa niille, jotka tahtoivat seurata evankeliumin hengen mukaisesti Herraamme Jeesusta Kristusta. Vielä tänäänkin on olemassa maailmanlaajuinen fransiskaaninen yhteisö, jossa sitoudutaan koko elämän ajaksi tähän elämäntapaan.

Ensimmäinen sääntökunta

Ensimmäinen sääntökunta koostuu miehistä ja naisista, jotka elävät yhteisössä noudattaen sääntöä, joka perustuu perinteisiin lupauksiin köyhyydestä, naimattomuudesta ja kuuliaisuudesta. He toteuttavat kutsumustaan yhteisöissä, joissa etsitään rukouksen, opiskelun ja työn tasapainoa yksin ja yhdessä.

Toinen sääntökunta

Toinen sääntökunta muodostuu naisista, jotka tuntevat Jumalan kutsuneen heidät luostariin harjoittamaan erityisesti mietiskelevää rukousta ja tekemään työtä luostarin välttämättömän toimeentulon takaamiseksi.

Kolmas sääntökunta

Kolmas sääntökunta on avoin miehille ja naisille, hengellisen työn tekijöille ja maallikoille, avioituneille ja yksin eläville, yli 18-vuotiaille. He uskovat, että Jumala on kutsunut heitä toteuttamaan maailmassa eläen fransiskaanista kutsumusta. Kolmas sääntökunta tarjoaa haasteen ja tukea niille, joita kutsutaan perhe-elämän velvollisuuksien ja arkisen työn ohella syvempään sitoutumiseen Kristukseen. Myös kolmannen sääntökunnan jäsenet antavat ikuiset lupaukset. Heitä kutsutaan tertiaareiksi. Kolmannen sääntökunnan jäseniä (tertiaareja) on ympäri maailmaa, myös Suomessa Englannin anglikaanisen kirkon yhteyksien kautta.

Elämäntapa

Kaikkien sääntökuntien jäsenet (fransiskaanit) pyrkivät ylistämään ja palvelemaan Jumalaa Hänen luomakunnassaan. Siksi he ovat lupautuneet palvelemaan ja kunnioittamaan kaikkea elämää. Fransiskaaninen elämäntapa on sitoutumista yksinkertaisuuteen ja nöyryyteen. Tämä elämäntapa pitää fransiskaanit tietoisina maailman köyhyydestä, joka kutsuu heitä palvelemaan.

Tavoite

Fransiskaanisen elämän tavoitteena on tehdä Herramme Jeesus Kristus tunnetuksi ja rakastetuksi kaikkialla, levittää rakkauden, rauhan ja sovinnon henkeä ja elää yksinkertaisesti. Sääntökuntien jäseniä innoittaa Pyhä Fransiskus Assisilainen ja hänen haasteensa nöyryyden, rakkauden ja ilon täyttämästä elämästä. Fransiskaanisen yhteisön elämä saa voimansa Pyhästä Ehtoollisesta ja rukouksesta. Fransiskaanit on kutsuttu palvelemaan eri tavoin Kristusta Hänen kirkossaan ja säännölliset vetäytymiset retriiteissä rikastuttaa ja voimistaa heitä.

Elämänsääntö

Kaikki kolmen eri sääntökunnan jäsenet on velvoitettu noudattamaan henkilökohtaista elämänsääntöä sekä oman hengellisen ohjaajansa tai sielunhoitajansa opastusta pyrkiessään omistautumaan yhä syvemmin Kristukselle ja hänen kutsulleen. Fransiskaanit uskovat, että rukous, opiskelu ja työ ovat palvelu kolme tietä. He pyrkivät rohkaisemaan ja tukemaan toisiaan rukouksin ja säännöllisin tapaamisin tällä palvelun tiellä.

Jäsenyys

Kolmannen sääntökunnan jäsenyys edellyttää pyrkimistä sääntökuntaan. Kiinnostuneesta (eng. enquirer) voi tulla pyrkijä (eng. aspirant), pyrkijästä postulantti, kokelas (eng. postulant) ja postulantista noviisi (eng. novice). Postulanttiaika kestää vähintään puoli vuotta, noviisiaika vähintään kaksi vuotta. Jokaiselle postulantille ja noviisille annetaan henkilökohtainen ohjaaja.

Ennen kuin elinikäisten lupausten antaminen on ajankohtaista tulee siis lukuisia mahdollisuuksia todeta, onko ehdokas valinnut itselleen oikean tien. Sääntökunnan säännölliset tapaamiset tarjoavat tukea jäsenilleen. Tämän rakastavan tuen laaja verkosto, joka on laajempi kuin yksilön sen hetkinen elämäntilanne, on arvokas tuki ja vakuus jäsenille heidän pyrkiessään palveleman Kristusta jokapäiväisessä elämässään evankeliumin valossa.

Olemme luterilaisia, mutta osa Englannin anglikaanisen kirkon sääntökuntaa, Porvoon yhteistyösopimuksen mukaisesti.