Litania

KOLMANNEN SÄÄNTÖKUNNAN LITANIA

KIITOSRUKOUKSET

Herramme Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi tulemisesta, kuolemasta ja ylösnousemuksesta:
Me kiitämme sinua, Jumala.

Osallisuudestamme Kristuksen kirkkoon:
Me kiitämme sinua, Jumala.

Pyhästä Ehtoollisesta, jossa otamme vastaan Ylösnousseen Kristuksen elämän:
Me kiitämme sinua, Jumala.

Pyhän Fransiskuksen ja pyhän Klaaran elämän ja esimerkin antamasta innoituksesta:
Me kiitämme sinua, Jumala.

Kutsumuksestamme olla Kristuksen seuraajia pyhän Fransiskuksen esimerkin mukaan:
Me kiitämme sinua, Jumala.

Yhteisestä elämästä osana fransiskaanista perhettä:
Me kiitämme sinua, Jumala.

Tertiaariystäviemme rakkaudesta ja huolenpidosta:
Me kiitämme sinua, Jumala.

Kolmannen sääntökunnan levittäytymisestä kaikkialle maailmaan:
Me kiitämme sinua, Jumala.

Kauniista ja elämää ylläpitävästä maailmasta, jossa elämme:
Me kiitämme sinua, Jumala.

Mahdollisuuksista palvella sinua sisarissamme ja veljissämme, jakaa heidän kipuaan ja kärsimystään yhdessä osallisina Kristuksen kärsimyksestä:
Me kiitämme sinua, Jumala.

KATUMUS

Piittaamattomuutemme toisten tarpeista:
Herra, anna meille anteeksi.

Ennakkoluulomme ja pelkomme, jotka tukahduttavat rakkautta sydämestämme:
Herra anna meille anteeksi.

Näkökulmamme kapeuden ja sinun tahdostasi pois lipeämisen:
Herra anna meille anteeksi.

Kieltäytymisemme muutoksesta ja riskinottamisesta:
Herra anna meille anteeksi.

Halumme tehdä sinun työtäsi omalla tavallamme:
Herra anna meille anteeksi.

Kunnioituksen puutteemme niitä kohtaan, jotka ovat erilaisia kuin me:
Herra anna meille anteeksi.

Takertumisemme menneeseen ja tulevaisuuden pelkomme:
Herra anna meille anteeksi.

Haluttomuutemme kohdata köyhyyttä ihmissuhteissa ja suhteessamme omaisuuteen:
Herra anna meille anteeksi.

Halumme etsiä turvaa tästä maailmasta:
Herra anna meille anteeksi.

ESIRUKOUKSET

Kaikkien niiden tertiaarien puolesta, jotka kohtaavat vihamielisyyttä heidän kristillisen sitoutumisensa tähden:
Herra, me rukoilemme Sinua.

Ikääntyneiden, sairaiden ja kotiinsa sidottujen tertiaarien puolesta:
Herra, me rukoilemme Sinua.

Niiden puolesta, jotka tekevät työtä ilman yhteyttä muihin tertiääreihin, erityisesti ulkomailla maailmanlaajan kirkon palveluksessa työskentelevien puolesta:
Herra, me rukoilemme Sinua.

Niitten tertiaarien puolesta, jotka tekevät työtä syrjäytyneiden, varattomien ja henkisesti sairaiden parissa.
Herra, me rukoilemme Sinua.

Michael Twum-Darkon, kolmannen sääntökunnan yleisministerin ja Pat Mossopin, provinssin ministerin puolesta:
Herra, me rukoilemme Sinua.

Provinssien kapitulien jäsenten, Euroopan provinssin kapitulin, yhteystertiaariemme ja provinssin vastuuhenkilöiden puolesta:
Herra, me rukoilemme Sinua.

Aluetiimien, aluepalvelijoiden, aluekaitsijoiden, aluenoviisiohjaajien ja tiimien muitten jäsenten puolesta:
Herra, me rukoilemme Sinua.

Paikallisryhmien ja ryhmien kokoonkutsujien puolesta:
Herra, me rukoilemme Sinua.

Kolmannen sääntökunnan postulanttien ja noviisien puolesta:
Herra, me rukoilemme Sinua.

Hengellisten ohjaajien puolesta:
Herra, me rukoilemme Sinua.

Roomalaiskatolisten maallikkofransiskaanien kanssa olevan yhteisymmärryksen ja keskinäisen yhteyden kasvamisen puolesta:
Herra, me rukoilemme Sinua.

Niiden puolesta, jotka epäilevät fransiskaanista kutsumustaan:
Herra, me rukoilemme Sinua.

Niitten puolesta, joilla on kiusaus olla väittämättä kutsumuksestaan tai taipumus epätoivoon:
Herra, me rukoilemme Sinua.

Niitten puolesta, joilla ei ole mahdollisuutta kiinteään yhteyteen muitten kanssa:
Herra, me rukoilemme Sinua.