Yhteisörukous

Print Friendly, PDF & Email

Johdanto

E Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
S Aamen.
E Meidän auttajamme on Herra,
S hän, joka on luonut taivaan ja maan.

E Jeesus sanoo: ”Jumalan valtakunta on tullut lähelle.” Kristuksen puoleen kääntyen kääntykäämme pois synnistä. Tunnustakaamme syntimme katumuksessa ja uskossa. 

E+S Kaikkein armollisin Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä, me tunnustamme, että olemme tehneet syntiä sanoin ja teoin. Emme ole rakastaneet sinua kaikesta sydämestämme. Emme ole rakastaneet lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Armossasi anna meille anteeksi se millaisia olemme olleet, auta meitä muuttumaan paremmiksi siinä millaisia me nyt olemme ja ohjaa meitä kohti sitä millaisia meidän tulee olla, niin että voisimme toimia oikein, rakastaa laupeutta ja kulkea nöyrästi sinun kanssasi, hyvä Jumalamme.

E Antakoon rakkauden ja voiman Jumala meille anteeksi ja vapauttakoon meidät synnistä, parantakoon ja vahvistakoon meitä Pyhällä Hengellään ja nostakoon meidät uuteen elämään Kristuksessa, meidän Herrassamme.
S Aamen.

Päivän sana (Taizé-yhteisö)

Herra sanoo: Minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Joel 3:1-5

 

Hiljaisuus

E+S Me palvomme sinua, kaikkein pyhin Herramme Jeesus Kristus, nyt tässä ja kirkoissasi kaikkialla maailmassa. Me ylistämme sinua, sillä pyhällä ristilläsi olet lunastanut maailman.

Päivän periaate

3. Päivä Perustarkoitus (jatkuu) Jeesus kutsuu niitä, jotka tahtovat palvella häntä, seuraamaan hänen esimerkkiään ja valitsemaan itselleen saman luopumisen ja uhrin tien. Niille, jotka kuulevat ja tottelevat, hän lupaa yhteyden Jumalan kanssa. Pyhän Fransiskuksen sääntökunnan tarkoitus on muodostaa yhteisö niistä, jotka hyväksyvät Kristuksen Herrakseen ja Mestarikseen ja jotka omistautuvat hänelle koko elämällään. He luovuttavat elämänsä Kristukselle ja hänen kansansa palvelemiseen. Fransiskaaninen kolmas sääntökunta koostuu niistä, jotka arkisissa ammateissa toimiessaan tuntevat kutsumusta pyhittää elämänsä fransiskaaniselle säännölle ja lupauksille. He voivat olla naisia tai miehiä, avioliitossa tai yksin eläviä, hengellisessä työssä olevia tai maallikoita.

 

Päivän rukous

E Keskiviikko Armollinen Jumala, Sinä teit kirkkosi rikkaaksi siunatun Fransiskuksen köyhyyden kautta. Auta meitä, ettemme luota maallisiin asioihin, vaan Fransiskuksen tavoin etsimme taivaallisia lahjojasi Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen.

 

E+S Jumala, kiitämme sinua Fransiskaanisesta kolmannesta sääntökunnasta. Suo Herra, että me, sinun palvelijasi, yhteen punottuina yhteisönä ja rukousyhteydessä kirkastaisimme sinun pyhää nimeäsi Pyhän Fransiskuksen esimerkin mukaisesti ja voittaisimme muita sinun rakkaudellesi; meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.


Rukoilemme Aulikin puolesta. Aamen.

 

Esirukouslista

S Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

E+S Rukoilkoon siunattu Neitsyt Maria puolestamme; rukoilkoon pyhä Fransiskus puolestamme; rukoilkoon pyhä Klaara puolestamme; rukoilkoot kaikki kolmannen sääntökunnan pyhät puolestamme; suojelkoot ja varjelkoot meitä pyhät enkelit; antakoon meidän Herramme Jeesus siunauksensa ja rauhansa meille. Aamen.


tai

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme nyt ja aina. Aamen.