Yhteisörukous

Print Friendly, PDF & Email

Johdanto

E Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
S Aamen.
E Meidän auttajamme on Herra,
S hän, joka on luonut taivaan ja maan.

E+S Tunnustamme edessäsi, pyhä Jumala, että olemme tehneet syntiä
ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Muista meitä laupeudessasi ja anna meille Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi, mitä olemme rikkoneet.

E Kaikkivaltias Jumala antakoon meille syntimme anteeksi ja johtakoon meidät ikuiseen elämään.
S Aamen.

Päivän sana (Taizé-yhteisö)

Jumala on ensin rakastanut meitä. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. 1. Joh. 4:12-21

[hiljaisuus]

Päivän periaate

21. Päivä Sääntökunnan kolme tunnusmerkkiä Nöyryys, rakkaus ja ilo ovat ne kolme tunnusmerkkiä, jotka kuvaavat tertiaarien elämää. Kun nämä kaikki kolme kukoistavat sääntökunnassa, sen työ kantaa hedelmää. Ilman niitä kaikki ponnistelut ovat turhia.

Päivän rukous

E Torstai Herra, ilman Sinua meidän työmme on turhaa, mutta Sinun kanssasi kaikki heikot voivat löytää voiman. Vuodata Henkesi Pyhän Fransiskuksen yhteisölle; anna työntekijöillesi vilpitön aikomus, kärsivällinen usko, riittävä menestys maan päällä ja ilo palvella Sinua taivaassa, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen.
E+S Jumala, kiitämme sinua Fransiskaanisesta kolmannesta sääntökunnasta. Suo Herra, että me, sinun palvelijasi, yhteen punottuina yhteisönä ja rukousyhteydessä kirkastaisimme sinun pyhää nimeäsi Pyhän Fransiskuksen esimerkin mukaisesti ja voittaisimme muita sinun rakkaudellesi; meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.


Rukoilemme Liisan puolesta. Aamen.

Esirukouslista, syksy 2018

S Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

E+S Rukoilkoon siunattu Neitsyt Maria puolestamme; rukoilkoon pyhä Fransiskus puolestamme; rukoilkoon pyhä Klaara puolestamme; rukoilkoot kaikki kolmannen sääntökunnan pyhät puolestamme; suojelkoot ja varjelkoot meitä pyhät enkelit; antakoon meidän Herramme Jeesus siunauksensa ja rauhansa meille. Aamen.


tai

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme nyt ja aina. Aamen.