Tertiäärien lupausten uudistaminen

Print Friendly, PDF & Email

Tertiäärien lupausten uudistaminen

On erittäin suositeltavaa, että tertiäärien lupausten uudistaminen tapahtuu yhteisöllisesti ehtoollisen yhteydessä pyhän Franciscuksen päivänä (4.10) tai lähellä sitä. Kannustetaan edelleen, että alueet järjestävät 1. ja 2. sääntökunnan jäsenten lupausten uudistamisen ja tertiäärien lupausten uudistamisen eri päivälle.

Esilukijana toimii aluepalvelija tai hänen poissaollessaan alueen hengellisen kasvun ohjaaja tai joku aluetiimin jäsenistä.

Niiden tertiäärien, jotka eivät henkilökohtaisesti voi olla uudistamassa lupauksiaan aluekokouksessa, tulisi antaa omat uudet lupauksensa jossakin muualla oman paikallisryhmänsä tai aluetiimin jäsenten läsnäollessa. Aluen hengellisen ohjaajan pitää raportoida tästä, kun muut uudistavat lupauksensa.

Evankeliumin tai lyhyen puheen jälkeen kaikki istuutuvat.

Esilukija: Rakkaat sisaret ja veljet, fransiskaanit pyrkivät aina muuttumaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi Pyhän Fransiskuksen mallin mukaisesti. Kolmannen sääntökunnan jäsenet pyrkivät hänen laillaan maailmassa eläen tekemään nöyryydestä, rakkaudesta ja ilosta elämänsä tunnusmerkkejä. Pidämme mielessämme sääntökunnan kolme tavoitetta: viedä eteenpäin Kristuksen rakkautta ja hänen tuntemistaan, edistää rakkauden ja yhteyden henkeä koko luomakunnan kanssa sekä elää iloisina yksinkertaista elämää toisia palvellen. Niin kuin Herramme Jeesus Kristus nöyrtyi tullakseen osalliseksi meidän inhimillisestä elämästämme, niin mekin voimme panna syrjään itsemme, jotta meidät – hänen kanssaan – herätettäisiin Isän, Jumalan, kunnian kautta.

Hiljaisuus

Esilukija: Tässä hengessä kutsun astumaan eteen ne, jotka ovat lupaukset antaneita tertiäärejä ja jotka tahtovat uudistaa lupauksensa.

Lupauksiaan uudistavat siirtyvät seisomaan toimitsijan ympärille. Kaikki muut jäävät istumaan paikoilleen.

Esilukija: Lupaukset antaneita kolmannen sääntökunnan jäseniä kutsutaan sitoutumaan elinikäisesti Jumalaan ja toinen toisiinsa. Heidän on määrä pitää huolta kaikesta Jumalan luomasta ja rauhan välikappaleina kantaa erityistä huolta köyhistä. Uudistamalla lupauksemme sitoudumme antamaan ehtoolliselle keskeisen osan elämässämme sekä iloiten pysymään kestävinä rukouksessa, opiskelussa ja työssä Jumalan valtakunnan hyväksi katumuksen ja yksinkertaisuuden hengessä.

Esilukija: Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu.
Kaikki: Enää en elä minä, vaan Kristus minussa.
Esilukija: Sitä elämää, jota nyt elän, elän uskossa Jumalan Poikaan,
Kaikki: joka asuu minussa ja joka antoi itsensä minun tähteni.
Esilukija: Luen kaiken tappioksi
Kaikki: Herrani Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla.
Esilukija: Sillä hänen tähtensä, olen menettänyt kaiken,
Kaikki: jotta saisin omakseni Kristuksen ja minut havaittaisiin olevan hänessä.
Esilukija: Sisaret ja veljet, kiittäen Jumalaa hänen hyvyydestään ja pyytäen anteeksi syntejänne, tahdotteko seurata Kristusta Pyhän Fransiskuksen esimerkin mukaisesti, olla avoimia Pyhälle Hengelle ja uudelleen jättäytyä sääntökuntamme iloiseen kuuliaisuuteen?
Kaikki: Tahdon, Herra minua siinä auttakoon.

Seuraava lausutaan joko jokainen yksinään, tai jokaisen sanottua oman nimensä, loppu yhteen ääneen.

Minä N.N. uudistan lupaukseni palvella Herraamme Jeesusta Kristusta Pyhän Fransiskuksen kolmannessa sääntökunnassa, sääntökunnan periaatteiden mukaisesti loppuelämäni ajan. Pyrin viemään eteenpäin Kristuksen tuntemista ja hänen rakkauttaan, edistämään rakkauden ja sovinnon henkeä Jumalan perheessä, elämään yksinkertaista elämää ja palvelemaan nöyrästi muita Fransiskuksen esimerkkiä noudattaen. Sitoudun, Jumalan armosta, noudattamaan yhden vuoden ajan elämänsääntöäni (jonka nyt lasken alttarille).

Tertiääri asettaa oman elämänsääntönsä alttarille.

Esilukija: Jumala hyväksyköön sinun lupauksesi ja antakoon sinulle armonsa, jotta pysyt siinä uskollisesti ja iloiten.
Esilukija: Tule, Pyhä Henki, täytä sinun uskollisten palvelijoittesi sydämet
Kaikki: ja sytytä heissä sinun rakkautesi tuli.

Kaikki, jotka antoivat uudelleen lupaukset, lausuvat yhteen ääneen:

Kaikkivaltias Jumala, anna anteeksi, millaisia olemme olleet, siunaa sitä mitä me olemme ja ohjaa meitä kohti sitä, millaisia meidän tulee olla, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen.

Kaikki lupauksensa uudistaneet palaavat paikoillensa.

Sen jälkeen ehtoollinen jatkuu esirukouksella, johon tulisi sisältyä erityinen rukous niiden puolesta, jotka juuri antoivat uudelleen lupaukset; tai mikäli kyseessä oli tertiäärin lupausten antaminen ensimmäistä kertaa, jatketaan ehtoollisen asettamisella.