8. Noviisitehtävä

Print Friendly, PDF & Email

Kolmannen sääntökunnan, pyhän Fransiskuksen yhteisön noviisitehtävät

Fransiskaanina eläminen – Nöyryys

Pohdittavaksi:

1. Ajattele jotain ihmistä josta voisit sanoa, että hän osoittaa nöyryyttä elämässään.
Mikä hänen tekemisissään ja sanomisissaan on sellaista, joka tuo mieleen nöyryyden?

Periaatteista, Sääntökunnan kolme tunnusmerkkiä. Nöyryys, rakkaus ja ilo ovat tertiaarien kolme tunnusmerkkiä, jotka kuvaavat heidän elämäänsä. Kun nämä kaikki kolme kukoistavat sääntökunnassa, sen työ kantaa hedelmää. Ilman niitä kaikki ponnistelut ovat turhia. Ensimmäinen tunnusmerkki – Nöyryys. Tertiaarit pitävät aina mielessään Kristuksen esimerkin. Hän tyhjensi itsensä ja suostui palvelijaksi,joka elämänsä viimeisenä iltana pesi nöyrästi opetuslastensa jalat. Samalla tavoin tertiaarit pyrkivät palvelemaan toinen toistaan nöyryydessä. Nöyryys merkitsee sitä, että tunnustamme, että kaikki mitä meillä on, on lahjaksi saatua ja että myönnämme riittämättömyytemme ja riippuvaisuutemme Jumalasta. Nöyryys on kaikkien kristillisten hyveiden perusta. Pyhä Bernhard Clairvauxlainen sanoi: “ Mikään hengellinen yhteisö ei voi kestää ilman nöyryyden perustusta.” Nöyryys on ilontäyteisen elämän ensimmäinen ehto kaikissa yhteisöissä. Tertiaarit eivät arvostele toisissa havaitsemiaan vikoja, vaan rukoilevat lähimmäistensä puolesta. He pyrkivät ensin ottamaan pois tukin omasta silmästään ennen kuin tarjoutuvat poistamaan roskan toisen silmästä. He ovat valmiita pyydettäessä hyväksymään vähiten arvostetun tehtävän ja ottavat sen vastaanvapaaehtoisesti. Kun heitä pyydetään ottamaan vastaan työ, jonka tekemiseen he tuntevat olevansa arvottomia tai kykenemättömiä, he eivät vetäydy siitä nöyryyteen vedoten, vaan ryhtyvät työhön luottavaisesti sillä voimalla, joka tehdään täydelliseksi heikkoudessa.

Yksi harvoja asioita, jota Jeesus sanoi omasta luonteestaan on, että “minä olen sydämeltäni nöyrä ja hiljainen” (Matt 11:29).

Niin kuin ote sääntökunnan periaatteista meitä muistuttaa, juuri nöyryys kuvasi parhaiten hänen sanojaan ja tekojaan, hänen rakkauden ja palvelun täyttämää elämäänsä.

Katsomalla hänen elämäänsä voimme nähdä sen nöyryyden, johon mekin pyrimme. Mutta miten me voimme saada sen omaan elämäämme?

Emme voi vaan yhtäkkiä päättää alkaa nöyräksi. Eikä monikaan meistä voi realistisesti edes mitata sitä olemmeko me nöyriä vai ei. Se mitä me voimme tehdä on, että arvioimme sitä kuinka me näemme itsemme suhteessa toisiin ihmisiin.

Ylpeys on usein sidoksissa omaan epävarmuuteemme. Me teemme työtä sen eteen, että toiset arvostaisivat meitä taitojemme, saavutustemme tai omaisuuteemme tähden. Me teemme näin, koska itsekunnioituksemme perustuu siihen mitä muut meistä ajattelevat.

Siinä prosessissa, jolla pyrimme osoittamaan arvoamme tietyille ihmisille, me saatamme työntää toiset ihmiset syrjään ja väheksyä heitä.

Me saatamme ajatella, että olemme onnistuneet välttämään sen että osoittaisimme oman arvomme omaisuudella, elämäntavalla tai ulkonäöllemme.

Mutta vaara piileekin muualla. On olemassa todellinen vaara, hengellisen ylpeyden vaara, ylpeys hengellisessä elämässä. Me saatamme pitää itseämme tärkeänä siksi, että tunnemme jonkun kirkollisesti tärkeän henkilön. Tai saatamme tuntea ylpeyttä siitä mitä sanomme rukousryhmissämme.

On hyvä muistaa, että Jeesus oli erityisen ankara fariseuksia kohtaan, jotka olivat langenneet näihin ansoihin (Mark 12:38-40).

2. Millaisten asioiden suhteen sinulla on taipumus verrata itseäsi muihin (koulutus, työ, omaisuus, lomat, osallistumien seurakuntaelämään, perhe, urheilu?).
Onko tällainen taipumus hyvä vai huonoasia?

3. Missä määrin ajattelet Jeesuksen vertailleen itseään muihin? Ketä arvelet hänen yrittäneen miellyttää?

Saattaa näyttää siltä, että on niin monia tapoja langeta ylpeyden ansoihin. Että on mahdotonta välttää niitä kaikkia, ja taidammepa olla oikeassa siinä, että näin on! Se onkin asia, jota emme voi itse arvioida itsessämme.

Niin kuin sääntökunnan periaatteet meitä muistuttavat, ensimmäisiä askeleita nöyryyden suuntaan on, että tunnustamme riittämättömyytemme ja riippuvaisuutemme Jumalasta.
Fransiskuksen radikaali vastaus Jumalan kutsuun toi hänelle suuren helpotuksen, koska hän koko elämässään saattoi kaikessa heittäytyä Jumalan varaan, turvautua Häneen.

Hän löysi nöyryyteen uuden ulottuvuuden myös luonnosta ja luomakunnasta. Esimerkiksi Sisar Vesi on juuri nöyrä luonteeltaan.

On mielenkiintoista huomata, että latinankielinen sana, josta sana ”nöyryys” tulee, tarkoittaa myös ”maata”. Nöyräksi tuleminen tarkoittaa tavallaan siis tulla enemmän maan kaltaiseksi, sellaiseksi, jota ei oteta huomioon, se jota poljetaan, joka on itsestään selvyys. Ja kuitenkin juuri maa kykenee tuottamaan runsaan sadon.

4. Lue “Aurinkolaulu”.

Miksi Fransiskus piti veden ominaisuutena juuri nöyryyttä?

Käytä tämän pohtimiseen jonkin verran aikaa. Saatat löytää siihen useitakin syitä. Kun ajattelemme nöyryyttä ja riippuvaisuuttamme Jumalasta, voimme joutua kiusaukseen mennä vähän liian pitkälle toiseen suuntaan. Voimme alkaa vähättelemään itseämme kaiken aikaa, osoittamalla toisille kuinka pieniä ja ”nöyriä” me olemmekaan. Tämä on tietenkin vain toisenlaista ylpeyttä.

Jeesus, ja Fransiskus, eivät tehneet suurta numeroa nöyryydestään. Heille se oli ilon asia, osa heidän iloaan.

Kun katsomme Jeesusta, näemme että hänen itseluottamuksensa ja hyvä itsetuntonsa syntyi luottamisesta Jumalaan , se oli nöyryyttä ilman teeskentelyä.

Franciscus oli syvästi tietoinen omista heikkouksistaan ja syntisyydestään. Kuitenkin hänellä oli suuri luottamus siihen, että Jumala pystyi käyttämään häntä kaikesta siitä huolimatta – se oli realistista nöyryyttä.

Kaikkien meidän tulee kehittää itseämme monin tavoin, mutta kun avaudumme kuuliaisuuteen Jumalalle, Hän tulee armossaan meitä vastaan ja auttaa meitä kasvamaan enemmän hänen kaltaisekseen nöyryydessä ja rakkaudessa.

Tehtäviä:
Keskustele noviisiohjaajasi kanssa mikä seuraavista tehtävistä voisi sopia sinulle.
– Keskity nöyryyden ideaan Raamatun lukemisessa, voisit aloittaa tutkimalla Jeesuksen luonnetta jossain evankeliumissa, ehkä Markuksessa tai Luukkaassa
– Koeta havannoida miten nöyryys ilmenee ihmisten elämässä, heidän toiminnassaan taikanssakäymisessään muitten kanssa.
– Voisit kirjoittaa tästä hengelliseen päiväkirjaasi.
– Mitä voit tästä oppia?
– Jotain muuta?

Lisälukemista:
Jos haluat tutustua aiheeseen kirjojen avulla, tässä pari vinkkiä.

– See those books listed under Simple Living, which portray the lives of early Franciscans
– Franciscan Spirituality, Br Ramon (SPCK, 1994) – ch.8, The Evangelical Counsels
– The Rule of St Benedict, Ch 7
– Julian of Norwich, Shewings, Long Text, Chapter 82