7. Noviisitehtävä

Print Friendly, PDF & Email

Kolmannen sääntökunnan, pyhän Fransiskuksen yhteisön noviisitehtävät

Palvelu: työ

Pohdittavaa:
1. Minkälaisessa osassa työ on sinun elämässäsi?
Miltä työsi tuntuu?

2. Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteet työssäsi?

Sääntökunnan periaatteista: ”Palvelun kolmas tie: Työ. Jeesus otti itselleen palvelijan muodon. Hän ei tullut palveltavaksi vaan palvelemaan muita. Hän kulki tehden hyviä tekoja, paransi sairaita, ilmoitti köyhille hyvän sanoman ja lohdutti murheellisia. Tertiaarit pyrkivät palvelemaan muita myös jokapäiväisessä työssään. He pyrkivät toteuttamaan elämässään sääntökunnan jokaista kolmea tavoitetta, joita ovat Herramme tunnetuksi tekeminen kaikkialla, rakkauden, rauhan ja sovinnon hengen levittäminen ja yksinkertainen elämä. Aina kun mahdollista, he auttavat aktiivisesti muita, jotka tekevät samankaltaista työtä. Kristuksen rakkauden heijastaminen on tertiaarien palvelun tärkein muoto. Kristus kauneudessaan ja voimassaan on heidän elämänsä innoitus ja ilo. ”

Me elämme yhteiskunnassa, jossa työ on tärkeysjärjestyksessä korkealla. Kun tapaamme uuden ihmisen, ei mene montaa sekuntia, kun jo kysymme: ”Entä mitä teet työksesi?”

Monelle palkkatyöstä tulee koko elämä, joko työn itsensä takia tai siitä saatavan rahan vuoksi. Eläkkeelle jääminen tai työttömäksi joutuminen voi huonontaa ihmisten itsetuntoa merkittävästi.

Myös palkattua työtä arvostetaan enemmän kuin työtä, josta ei makseta, vaikka kristillisestä näkökulmasta palkaton työ, kuten toisista huolehtiminen tai kodinhoito on arvokasta ja tärkeää. Kristittyinä meillä voi olla vallitsevasta kulttuurista poikkeva käsitys työstä.

Me emme ensinnäkään määrittele ihmisiä sen mukaan, mitä he tekevät tai mitä heille maksetaan. Se sijaan me tunnistamme , ketä ihmset todella ovat – luotuja Jumalan kuvaksi, ja niin arvokkaita, että Jumala lähetti Poikansa kuolemaan heidän takiaan.

Kristittyinä meille on jo anteeksiannettu ja meidän on vapahdettu, riippumatta siitä, maksetaanko meille työstämme vai ei, onko työmme tyydyttävää vai ikävää. Jumala ei voi rakastaa meitä enempää eikä vähempää.

Siis eikö työmme sitten olekaan tärkeää? Kyllä vain! Miten tahansa määrittelemmekään ”työn” elämässämme, meillä on mahdollisuus palvella muita, ja kuten Periaatteissa sanotaan, heijastaa Jumalan rakkautta – mikä valtava mahdollisuus ja etuoikeus.

Lisää pohdittavaa.

3. Missä määrin itsetuntosi on riippuvainen työstäsi (palkatusta tai muusta työstä)?
Miltä sinusta mahtaisi tuntua, jos yhtäkkiä et voisikaan tehdä nykyistä työtäsi?

4. Millä tavalla palvelet muita tai heijastat Jumalan rakkautta työssäsi? Pitääkö sinun tehdämuutoksia tässä asiassa?

Mitkä olivat Fransiskuksen kokemukset työstä? Ennen kääntymistään hänellä todennäköisesti oli jotain tekemistä perheen kangaskaupassa ja hän vietti myös jonkin aikaa sotilaana. Kääntymisensä jälkeen hän jätti kaiken palkatun työn eikä edes käsitellyt rahaa. Sen sijaan hän käytti aikansa saarnaten, huolehtien köyhistä, rohkaisten tovereitaan, matkustaen, korjaten kirkkoja, kerjäten ruokaa ja rukoillen – joten hän kyllä teki töitä! Toisaalta hänen kumppaninsa Klaara ja osa hänen yhteisöönsä kuuluvista naisista ansaitsivat rahaa myymällä tekemiään käsitöitä ja antoivat rahat köyhille.

Molemmat näistä elämäntavoista ovat todennäköisesti hyvin erilaisia kuin omamme. Tertiaarit palvelevat Jumalaa ja toisia tekemällä päivittäin monenlaisia töitä, palkattua ja ilmanpalkkaa. Joka tapauksessa Fransiskus ja Klaara voivat haastaa meitä pohtimaan rahaa ja työntarkoitusta koskevia asenteitamme (Kts. Fransiskusta seuraamassa: Yksinkertainen elämä).

Kolmannen sääntökunnan säännössä Fransiskus rohkaisee meitä viettämään yksinkertaista elämää sanoen: ”Ei ole meidän asiamme olla viisaita ja laskelmoivia maailman tapaan, meidän pitäisi olla vilpittömiä, vaatimattomia ja puhtaita.”

Sellainen kutsumus nöyryyteen, eheyteen ja rehellisyyteen seuraa Jeesuksen esimerkkiä ihmisestä, joka on täysin keskittynyt rakastamaan Jumalaa ja palvelemaan muita ihmisiä. Meidän haasteemme on yhdistää nämä asenteet päivittäiseen työhömme ja tiedostaa, että Jumala välittää siitä yhtä paljon kuin toimistamme kirkossa (jos nämä kaksi ovat eri asioita!), rukoilla työn myötä- ja vastamäissä ja pyytää Jumalalta tapaamiamme ihmisiä sekä todistaa Hänestä.

Toimintaehdotuksia:

Keskustele noviisiohjaajasi kanssa, mikä seuraavista olisi sopiva harjoitus ennen seuraavaa tapaamistanne.
– Mitä on kristillinen näkökulma työhön? Kehittääksesi ajatuksiasi lue jotain aiheeseen liittyvää tai tutki Raamattua.
– Saarnaajan kirja voi olla kiinnostava lähtökohta (mutta voi olla hyödyllistä keskustella siitä jonkun sellaisen kanssa, joka on perhetynyt siihen aiemmin!)
– Kirjaa ylös löytöjäsi ja mieti, miten soveltaisit niitä omassa elämässäsi.
– Ala rukoilla säännöllisesti työelämäsi ja tapaamiesi ihmisten puolesta, jos et jo tee sitä.
– Jos tunnet muita kristittyjä työpaikallasi tai muissa samantapaisissa töissä, ehkä voitte rukoilla yhdessä.
– Minkälainen on työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino elämässäsi? Mitkä ovat näkemyksesi sapatista?
– Mieti, miten voisit korjata havaitsemasi epätasapainon.
– Jotain muuta?

Lisälukemista:

– Thank God it’s Monday, Mark Greene – Written for those of us in paid and unpaid work, this book considers questions of workplace ministry and being a Christian in the workplace.
– Christian Faith and Practice published by Friends House, Euston Road, London. This is a selection of ideas from different people designed as a manual for Quaker life. It’s easy to dip into.
– He took Bread; Faith, Wealth and Industry; Theology and Work: why the connections are not made The Industrial Christian Fellowship (Lower Stonehouse Farm, Brown Edge, Stoke-on-Trent) – a series of short pamphlets [Dorothy to check]
– The Stature of Waiting, W. H. Vanstone – don’t expect to read this all in one session, but it will repay careful study
– The Challenge of the Disciplined Life: Christian Reflections on Money, Sex, and Power, Richard J. Foster