6. Noviisitehtävä

Print Friendly, PDF & Email

Kolmannen sääntökunnan, pyhän Fransiskuksen yhteisön noviisitehtävät

Palvelun tie: Opiskelu

Mietittäväksi:

1. Mistä elämäsi osa-alueista voisit käyttää nimitystä ”opiskelu”? Miten nämä auttavat uskoasi kehittymään?

Periaatteista: ”Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen” Joh.17:3 Todellinen tieto on Jumalan tuntemista. Sen tähden tertiaarit pitävät ensisijaisena pyrkimyksenään Raamatun syvällistä tutkimista. Se on yksi tärkeimpiä tapoja keinoja Jumalan tuntemiseen, joka johtaa iankaikkiseen elämään. Sen lisäksi, että tertiaarit omistautuvat syvälliselle Raamatun tutkimiselle, he tunnustavat kristityn vastuunsa suorittaa muidenkin tieteenalojen opiskelua, sekä hengellisen että maallisen tiedon osalta. Jotkut tertiaarit tuntevat velvollisuudekseen tutkimustyöllään ja kirjoittamisellaan lisätä ymmärrystä kirkon tehtävästä maailmassa. Näitä tehtäviä ovat kristinuskon periaatteiden soveltaminen varallisuuden käyttämisessä ja jakamisessa, oikeudenmukaisuutta ja rauhaa koskevat kysymykset sekä muut uskonelämää käsittelevät aiheet.

Mikä helpotus, että kristinusko on ”ilmoitususkonto”!

Jumala ei tahdo jättää meitä tyhjiöön yrittämään saada selville, millainen Jumala hän on ja miten hän haluaa meidän elävän. Sen sijaan meillä on kuva Jeesuksesta, joka sanoi, että ne jotka ovat nähneet hänet, ovat nähneet Isän ja meillä on pääsy Jumalan opetuksiin hänen profeettojensa ja muiden palvelijoittensa kautta.

Useimmat meistä rientäisivät kiireesti lukemaan kirjeen (tai sähköpostin) joltakulta henkilöltä, joka rakastaa meitä. Mutta kuinka hitaita olemmekaan toisinaan lukemaan tätä viestiä Jumalalta, joka rakastaa meitä enemmän kuin milloinkaan kukaan toinen.

Tietenkään Raamatun lukeminen ei aina ole yhtä helppoa kuin ystäväkirjeen lukeminen. Se sisältää niin monia erityyppisiä viestejä: kirjeitä, ylistyslauluja, historiankirjoitusta, profetioita jne. ja jokaista kirjallisuuslajia pitää ymmärtää sen oman kontekstin sisällä ja siinä kulttuurissa, jossa se on kirjoitettu.

Tekstipätkän lukeminen Raamatusta on sekin hieno asia, mutta jotta pääsisi todella käsiksi Raamatun tutkimiseen, on hyvä käyttää joitakin lukuoppaita, Raamattua selityksin tai jotakin hyvää kommentaaria.

On myös tärkeää jättää aikaa rukoukseen sen äärellä, mitä olet lukenut ja aikaa avoinna ololle, jos jokin kohta erityisesti kiinnittää huomiotasi omaan elämääsi sovellettuna.

Mietittäväksi:

2. Minkä tyyppistä on oma Raamatun opiskelusi tällä hetkellä?
Mikä on haasteellista ja mikä rohkaisee sinua Raamatun tutkimisessa?

Kuten periaatteista otettu tekstikohta sanoo, Raamatun tutkiminen on tärkeää, mutta se ei ole ainoa näkökulma opiskeluun.

Me voimme oppia Jumalasta, hänen maailmastaan, toisista ihmisistä ja siitä miten elää myös monista muista lähteistä: tietokirjoista, romaaneista, sanomalehdistä, puhekaseteista, videoista, musiikista, näytelmistä, kuvista, muista taideteoksista tai kun tietoisesti katselemme Jumalan luomakuntaa ja lisäämme tietoisuuttamme elämästä yleensäkin.

Tällainen pohdiskelu on tärkeä osa opiskelemista – kyse ei ole vain pelkästä lukemisesta. Itse asiassa niille, joiden palkkatyö sisältää paljon lukemista ja tutkimustyötä, osa opiskelun kurinalaisuutta voisikin olla vain istuminen ja mietiskely tai asioiden pohtiminen kävellessä tai jonkin muunlaisen liikunnan yhteydessä.

3. Olisiko mitään tapoja, joiden avulla haluaisit laajentaa tai kehittää opiskeluasi?
Mitä Fransiskus ajatteli opiskelusta?

Hänellä oli sellainen maine, ettei hän olisi ollut kovinkaan innostunut kirjoista; hän sanoi, että jos veljet omistaisivat kirjoja, he vain alkaisivat tarvita kirjahyllyjä säilyttääkseen niitä! Kuitenkin Fransiskus kiinnitti suurta huomiota siihen, mitä Raamattu sanoi ja painoi sen mieleensä, kuten hän talletti erinomaiseen muistiinsa muutkin oivalluksensa.

Tämä johtui pitkälti pitäytymisestä keskiajan suulliseen kulttuuriin.

Tuon ajan kulttuurissa kirjat olivat ylellisyysesineitä: kunnon kirja saattoi maksaa yhtä paljon kuin pankinjohtajan kuuden kuukauden palkka.

Asiat ovat toisin nykypäivänä, eikä meitä olekaan kutsuttu kirjaimellisesti seuraamaan Fransiskusta, mutta mitä hänen asenteensa voisi puhua meille?

Ehkä sitä, että meidän tulee pitää kiinni kirjoista, filmeistä ja muusta sellaisesta vain kevyin ottein ja olla valmiita lainaamaan tai antamaan niitä muille, emmekä saa ottaa painolastiksi rakkautta omaisuuteen.

Sananlaskuissa meitä kehotetaan hankkimaan viisautta eikä tietoa. Ei niin että tiedossa itsessään olisi mitään väärää, mutta ellei siihen liity viisautta, se voi olla tuhoisaa.

Kuinka hankimme viisautta? Jaakob sanoo: ”Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta”. (Jaak. 1:5) Psalminkirjoittaja sanoo: ” Herran pelko on viisauden alku, hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä noudattavat.”

Opiskeluumme, oli se sitten minkä tyyppistä tahansa, tulee liittyä rukous, pohdinta ja sellainen henki, joka halajaa etsiä Jumalan sanaa ja totella sitä.

Toiminta
Keskustele noviisiohjaajasi kanssa mikä seuraavista sopisi sinulle:
– Mieti tulisiko sinun tarkastella uudelleen raamatunlukutapojasi.
– Ehkä haluat valita jonkin lukuoppaan tai jotakin vastaavaa avuksesi.
– Yritä pitää rutiinista kiinni seuraavaan tapaamiseen asti.
– Mitä opit tästä?
– Tarkastele viisauden teemaa Raamatussa.
– Aloita tarkastelemalla siihen liittyviä viitteitä jostakin konkordanssista.
– Ehkä haluat tutkia Sananlaskuja 1-4 ja Psalmia 119.
– Kirjoita muistiin, mitä nämä viitteet sanovat viisauden olevan ja miten voimme kehittää viisautta.
– Jos et jo käy jossakin, niin tuntuisiko sinusta hyödylliseltä liittyä johonkin Raamattua tutkivaan pienryhmään, raamattupiiriin?
– Monien kirkkojen piirissä on kotiryhmiä, tai voisit kokoontua epävirallisessa merkeissä jonkun ystäväsi kanssa.
– Jotkut TSSF-paikallisryhmät opiskelevat Raamattua säännöllisesti.
– Harkitse voisitko käyttää aikakauslehteä apuna oman elämäsi mietiskelyssä.
– Jotkut kirjoittavat muistiin kunkin päivän tapahtumat ja käyttävät sitä rukouksen aiheena.
– Vaihtoehtoisesti voisit ehkä kirjoittaa muistiin pohdintoja joistakin tv-ohjelmista, radiouutisista, siitä mitä on oppinut toisilta ihmisiltä – mikä tahansa sitten auttaakin mietiskelemään elämää.
Voisit käyttää aikaa siihen, että lisäät tietoisuuttasi ympäröivästä maailmasta – näkemällä Jumalan luomakunnassa.
– Olisiko vielä jokin idea, joka olisi hyödyllinen?

Miettikääpä mitä lukemianne kirjoja voisitte suositella aiheesta toisillekin. Tässä mukana suositellut englanninkieliset kirjat.

– How to read the Bible for all it’s worth, G Fee & D Stuart (Scripture Union 1994) – a reasonably detailed, but also accessible guide to understanding the different types of literature in the Bible.
– Francis of Assisi: The Early Documents, vols. 1 & 2, Index (New City Press, 1999- ) – a wealth of documents which reveal the shape of early Franciscanism.
– Praying the Bible, Br Ramon (Marshall Pickering 1988).
– Living Theology, Michael West, Graham Noble & Andrew Todd (DLT, 1999) – an introduction to doing theology which connects with life (with suggestions as to how readers might take this further).
– Using the Bible, Robert Evans (DLT, 1999) – in the same series as Living Theology, this book opens up ways in which Biblical Studies might connect with everyday biblical interpretation.