5. Noviisitehtävä

Print Friendly, PDF & Email

Kolmannen sääntökunnan, pyhän Fransiskuksen yhteisön noviisitehtävät

Palvelu: Rukous

Pohdittavaksi:

1. Miksi meidän tulisi rukoilla?

Periaatteista: Palvelun ensimmäinen tie – Rukous. Tertiaarit pyrkivät elämään koko ajan ylistyksen ja rukouksen hengessä. He pyrkivät olemaan joka hetki tietoisia Jumalan läsnäolosta, jotta he voisivat todellakin rukoilla lakkaamatta. Heidän alati syvenevä omistautumisensa heissä asuvalle Kristukselle on heidän voimansa ja ilonsa lähde. Kristuksen rakkaus inspiroi heitä palvelemaan ja vahvistaa heitä uhrauksiin. Tertiäärien rukouksen keskus on Pyhä Ehtoollinen. Siihen osallistuessaan he yhdessä muidenkristittyjen kanssa uudistavat yhteytensä Herransa ja Vapahtajansa uhriin, muistavat hänenkuolemaansa ja ottavat vastaan hengellisen ravinnon.
Tertiaarit tunnustavat esirukouksen voiman Jumalan valtakunnan edistämiseksi. Sen tähden he pyrkivät henkilökohtaisesti omistautumaan yhä syvenevään yhteyteen Jumalan kanssa. He rukoilevat jatkuvasti hänen kirkkonsa ja maailmansa puolesta. Ne, joilla on paljon aikaa, käyttävät rukoukseen runsaasti aikaa päivittäin. Niiden, joilla on vähemmän aikaa käytettävänään, on varjeltava rukoukselle omistamansa aika ja muistettava rukouksen tärkeys.
Lisäksi tertiaarejä rohkaistaan säännöllisesti tunnustamaan syntinsä ripissä. Sen kautta menneidensyntien ja epäonnistumisten paino otetaan pois ja rauha ja toivo palautuvat.

“Herra, opeta meidät rukoilemaan”. Tämä pyyntö nousi oppilaiden sydämestä, kun he ymmärsivät, että tarvitsivat apua. Tämä on hyvä alkulause (ja loppupäätös) meillekin, kun sitoudumme tähän ihmeelliseen, ilahduttavaan ja joskus haastavaan, askarruttavaan ja turhauttavaan toimintaan, jota kutsutaan rukoukseksi.

Kuinka ihmeellistä onkaan, kun voimme puhua suoraan Jumalalle ja kuunnella suoraan Häntä, joka on kaikkivaltias Luoja, ajan ulottumattomissa ja joka silti kuitenkin rakastaa jokaista meistä yksilöinä ja on kiinnostunut jokaisesta elämämme pienestäkin yksityiskohdasta.

Kuinka ihmeellistä se on, ja kuitenkin ajoittain niin vaikeaa, kun kamppailemme löytääksemme oikeat sanat, voidaksemme kuunnella ja kun kamppailemme omien odotustemme kanssa ja voidaksemme olla kuuliaiset Hänelle.

On olemassa monia lähteitä avuksi rukoukseemme, Raamatun ohjeet ja hienot esikuvat, rukousryhmistä saatava apu, hyviä rukoukseen ohjaavia kirjoja, ja itse Jumala, joka lempeästi vetää meitä yhteyteensä, suhteeseen kanssaan.

Sellaiseen suhteeseen, jonka tutkimisen me saatamme vain aloittaa elämämme aikana.

Pohdittavaksi:

2. Mikä Raamatusta tai muusta lähteestä saamasi rukoukseen liittyvä neuvo on sinulle ollut erityisen hyödyllinen?

3. Millaisia erilaisia rukoukseen liittyviä tapoja tai käytäntöjä olet kokeillut rukouselämässäsi? Millaiselta rukouselämäsi tällä hetkellä tuntuu?

Rukoukseen liittyvät erilaiset tavat saattavat tuntua enemmän tai vähemmän läheisiltä, riippuen elämäntilanteestamme. Mutta ehkä kaikkien tärkeintä on vain rukoilla ”Herra, opeta meidät rukoilemaan”.

Henkilökohtainen ja yhteinen rukous ja palvonta oli keskeistä siinä miten Fransiskus vastasi Jumalan rakkauteen häntä kohtaan.

Hän rukoili pitkiä aikoja yksin tai yhdessä yhden ja useamman matkakumppaninsa kanssa.
Kerran, joitain vuosia kääntymisensä jälkeen, hänet tavattiin salaa rukoilemassa läpi koko yön: ”Fransiskus nousi vuoteestaan ja asettui rukoilemaan kohottaen silmänsä ja kätensä kohti taivasta ja sanoi täynnä hartautta ja palavuutta: Jumalani! Kaikkeni!’. Näin hän puhui ja vuodatti runsaasti kyyneleitä aina varhaisrukoukseen aikaa asti toistaen yhtä mittaa ’Jumalani! Kaikkeni! (Pyhän Fransiskuksen kukkaset 1. luku)

Tämä yksinkertainen ja suora Jumalan katseleminen (kontemplaatio) on yksi Fransiskuksen rukouksen perustekijöistä.

Toinen on Fransiskuksen syvä kunnioitus ehtoollista kohtaan. Hänelle ehtoollisyhteys oli Kristuksen kohtaamista, sillä Kristus on siinä läsnä sisartensa ja veljiensä keskellä. Fransiskus kunnioitti siksi syvästi ehtoollisen sakramenttia ja vahvisti matkakumppaneissaan samaa kunnioitusta.

Hän kirjoittaa Testamentissaan: ”En näe Jumalan Poikaa fyysisesti missään muussa kuin Hänen pyhimmässä ruumiissaan ja veressään… Tahdon, että näitä pyhiä salaisuuksia kunnioitetaan ja arvostetaan yli kaiken muun. Tahdon, että niitä säilytetään arvokkaissa paikoissa”.

Se kuinka syvä Fransiskuksen suhde Jumalaan oli, näkyi ja kehittyi hänen sitoutumisessaan rukoukseen, joka itsessään on lahja Jumalalta. Fransiskuksen rukous, joka perustui Jumalan katselemiseen (kontemplaatioon) ja Ehtoolliseen, oli rikasta ja moninaista. Ylistys ja palvonta, katumus, esirukous, kiitos, kaikki tämä ja enemmänkin, kuului Fransiskuksen rukouselämään.

Hänen omat kirjoituksensa ja rukouksensa voivat ohjata meidät tähän rikkaaseen maisemaan, kun me Jumalan armon avulla kasvamme omassa sitoutumisessamme rukoukseen.

Pohdittavaksi:

4. Millä tavoin ehtoollinen/ehtoollisyhteys on erityisen merkityksellinen sinulle?

Tehtäviä:

Keskustele noviisiohjaajasi kanssa mikä seuraavista olisi sinulle sopiva tehtävä:
– Jos et jo pidä rukouksistasi muistikirjaa tai rukouspäiväkirjaa, voisit ehkä kokeilla sellaista. Se rohkaisee katsomaan taaksepäin ja näkemään millaisia vastauksia olet rukouksiisi saanut.
– Kuinka järjestelmällistä esirukouksesi on? Voisit kokeilla esirukoustesi tarkempaa suunnittelua ja järjestelemistä. Lue kirja jostain rukouksen ihmisestä tai tutki tarkemmin jotain Raamatun rukousta.
– Millaisia erilaisia rukouksen tapoja he ovat käyttäneet? Mitä voit heiltä oppia?
– Voisit tutustua rukouksen uusiin ulottuvuuksiin, vaikkapa kuvien käyttöön rukouksessa.
– Olisiko sinulla joku muu idea avuksi rukouselämän syventämiseen.

Lisälukemista

– Too busy not to pray, Bill Hybels – a short and readable book which challenges us to think about our prayer life and discusses various difficult questions about prayer.
– Praying with Francis of Assisi, Joseph M. Stoutzenberger and John D. Bohrer (St. Mary’s Press, Winona, Minnesota, 1989) – a series of meditations based on Francis’ words and commentaries on them.
– Franciscan Spirituality, Br Ramon (SPCK, 1994) – ch.12, Franciscan Praying
– Praying the Bible, Br Ramon (Marshall Pickering 1988)
– Jesus: Man of Prayer, Sr. Margaret Magdalen (Eagle, 1987) – a book which explores the variety of Jesus’ prayer life reflected in the Bible
– Francis of Assisi: Early Documents, vol.1 (New City Press, 1999) – this book provides lots of documents to do with St. Francis, including prayers, praises, offices, etc.
– Francis and the Eucharist, Gordon Plumb, in The Chronicle (Summer 2003)
– The Third Order Manual also provides, in section C, a treasury of Franciscan prayers, many from Francis himself.