4. Noviisitehtävä

Print Friendly, PDF & Email

Kolmannen sääntökunnan, pyhän Fransiskuksen yhteisön noviisitehtävät

Fransiskuksen seurassa: Yksinkertainen elämä

Pohdittavaksi:

1. Jos kotiisi murtauduttaisiin, minkä esineitten menettäminen järkyttäisi sinua eniten? Miksi?

Periaatteista Kolmas tavoite – Elää yksinkertaisesti. Ensimmäiset kristityt antautuivat täydellisesti Herrallemme ja antoivat uhkarohkeasti kaiken mitä heillä oli. Siten he tarjosivat maailmalle tuoreen näyn yhteisöstä, jossa suhtauduttiin uudella tavalla omaisuuteen. Pyhä Fransiskus uudisti tämän näyn, kun hän valitsi Rouva Köyhyyden morsiamekseen ja halusi rakkauden voittavan kaikki varallisuuteen perustuvat eriarvoisuuden asettamat esteet. Tästä nousee innoitus yhteisön kolmannelle tavoitteelle, elää yksinkertaisesti. Vaikka tertiaareillä on omaisuutta ja he ansaitsevat rahaa elättääkseen itsensä ja perheensä, he osoittavat olevansa Kristuksen ja Pyhän Fransiskusken todellisia seuraajia elämällä yksinkertaisesti ja jakamalla omastaan toisten kanssa. He ymmärtävät, että jotkut jäsenet saattavat Pyhän Fransiskuksen seuraajina tulla kutsutuiksi elämään äärimmäisessä yksinkertaisuudessa. Kaikki sitoutuvat kuitenkin välttämään ylellisyyttä ja tuhlaamista. Kaikki mitä he omistavat on heille uskottu Jumalan käyttöä varten. Tertiaarit käyttävät henkilökohtaisia varojaan itsensä ja läheistensä terveydelle ja hyvinvoinnille tarpeellisiin asioihin. He pyrkivät pysymään vapaina kaikista sidoksista varallisuuteen olemalla kaiken aikaa tietoisia maailman köyhyydestä ja sen vaatimuksesta heihin. Tertiaareille on ominaista paremminkin sellainen anteliaisuus, joka antaa kaiken, kuin köyhyyden arvostaminen itsessään. Tällä tavoin he vastaavat Jeesuksen haasteeseen myydä kaikki, jakaa köyhille ja seurata häntä.

On tärkeä tehdä ero köyhyyden ja yksinkertaisen elämän välillä.

Fransiskus käytti kirjoituksissaan latinan sanoja ’sine proprio’. Ne on yleensä käännetty sanalla ’köyhyys’, mutta se on aika puutteellinen käännös näistä sanoista.

Ne viittaavat itse asiassa sellaiseen elämiseen, jossa ei pidetä kiinni omaisuudesta, tartuta siihen mitä meillä on. Siinä on kyse enemmän asenteista ja arvoista kuin omaisuudesta sinänsä tai sen puuttumisesta.

Jotkin ihmisryhmät, kuten paimentolaiset, keräilijä-metsästäjät Tansaniassa, omistavat meidän mittapuittemme mukaan todella vähän. Silti heidän kulttuurinsa ja yhteisöelämänsä on valtavan rikasta.

Siinä on vallalla päivästä toiseen jatkuva, jokapäiväinen riippuvuus toinen toisista ja ympäristöstä. Sellainen näyttää puuttuvan kokonaan meidän länsimaisesta kulttuurista. Siinä on nähtävissä jopa jotain aineksia ensimmäisen vuosisadan kristittyjen asenteesta, jotka odottivat Kristuksen palaavan hetkenä minä hyvänsä. Siinä asenteessa eli rinnakkain vahva luottamus Jumalaan ja kyky elää huoletonta ja iloista elämää.

Mihin me turvaamme ja luotamme?

Meidän yhteiskunnassamme monet keskittyvät työhön, rahaan ja omaisuuteen ja luottavat, että kansallinen sosiaaliturva ja vakuutukset auttavat heitä vaikeuksien tullessa.

Jokin voi äkillisesti kuitenkin järkyttää perusturvallisuuttamme. Se voi olla äkillinen ystävänkuolema, irtisanominen työstä tai asunnon vesivaurio. Silloin elämä tuntuu hauraalta ja epävarmalta. Silloin on palattava turvautumaan Jumalaan. Haaste on siinä, että muistaisimme riippuvaisuutemme Jumalasta myös hyvinä, eikä vain pahoina aikoina.

Pohdittavaksi:

2. Mikä sinulle on ylellisyyttä, mikä välttämätöntä?
Mitkä periaatteet ohjaavat suhtautumistasi rahaan ja omaisuuteen?

3. Voitko muistaa aikoja, jolloin tunsit täydellistä riippuvuutta Jumalan armosta ja huolenpidosta?
Mitä silloin tapahtui?

4. Monet ihmiset tuntuvat arvioivan itseään sillä mitä he omistavat.
Kuinka paljon itse teet näin?
Miten ajattelet Jumalan suhtautuvan asiaan?

5. Oletko koskaan sen enempää ajattelematta luopunut jostain josta olet todella pitänyt?
Tai lahjoittanut rahaa johonkin, vaikka sinulla ei oikeastaan olisi ollut siihen varaa?
Miltä silloin tuntui?

Fransiskus antaa meille haastavan esimerkin elämisestä yksinkertaisesti. lman kompromisseja hän teki täydellisen pesäeron isänsä elämään, joka perustui asemaan ja rahaan. Hän luovutti isälleen julkisesti kaikki vaatteensa mitä päällään kantoi!

Fransiskuksen nimissä kulkeva rukous kuvaa sen näin:

Herrani, olen kokonaan sinun.
Sinä tiedät hyvin, ettei minulla ole muuta kuin kaapu ja köysi ja housut.
Ja nämä kolmekin on sinun.
Mitä siis voin tarjota tai antaa sinun valtasuuruudellesi?
Minä en ole mitään.
Minä en omista mitään.
Minä en tarvitse mitään,
muuta kuin sinut, Herrani.

Luovutettuaan kaiken palvellakseen Jumalaa ja rakastaakseen Arvon Rouva Köyhyyttä Fransiskus joutui kärsimään ankaria ruumiillisia kipuja ja vaikeuksia, mutta hän sai kokea myös paljon suurta iloa.

On valtavan vapauttavaa olla aina käytettävissä Jumalaa ja toisia varten, ilman omaa agendaa. Todella arvokasta on, että osaa iloita siitä kauneudesta, joka on löydettävissä maailmasta ja toisista ihmisistä. Sellainen asenne auttaa vastustamaan pakkoa takertua tavaroihin ja pakkoa omistaa.

Kiitollisuus ja ylistys pulppuaa elämässämme, kun ymmärrämme kuinka paljon meille on annettu, kuinka paljon meille on annettu anteeksi ja kuinka paljon Jumala rakastaa meitä. Yksilöllisten elämäntilanteiden paineissa me saatamme joutua tekemään kompromisseja joissakin asioissa, kun otamme huomioon ne, joitten kanssa elämme ja teemme työtä, ja joilla ei ole samanlaisia elämänarvoja kuin meillä.

Kuitenkin olemme vapaat tutkistelemaan omia asenteitamme ja omaa elämäntapaamme ja palvelutehtäväämme, kun pyrimme kohti yhä vain yksinkertaisempaa elämää.

Käytännön harjoituksia:

– Keskustele noviisiohjaajasi kanssa mikä seuraavista olisi mahdollista toteuttaa.
– Seuraa muutaman viikon ajan sitä miten käytät aikaasi ja/tai rahaasi.
– Voisi olla hyödyllistä pitää kirjaa siitä kuinka paljon aikaa käytät erilaisiin toimintoihin tai kuinka käytät rahojasi (ellet jo muutenkin jo sitä tee).
– Oletko tyytyväinen siihen kuinka paljon annat aikaasi toisille, perheellesi ja ystävillesi?
– Oletko päivittänyt säännöllisen avustamisesi määrän sen mukaan mikä tilanteesi nykyään on?
– Tee kotonasi puhdistussiivous! Voisitko luopua niistä tavaroistasi, joita et tarvitse tai käytä?
(Tai suorastaan sellaisista, joista pidät?) Ehkäpä toisille perheenjäsenille, ystäville, seurakunnan ihmisille tai kirpputoreille olisi niistä enemmän iloa ja hyötyä?
– Vähemmän kauniille tavaroille voisit etsiä sopivat kierrätyspisteet.
– Jos tunnet tarvetta radikaalimpaan toimintaan, yritä myydä jokin isompi laite tai esineja laittaa saamasi raha hyväntekeväisyyteen tai lähetykselle.
– Mieti missä käyt ostoksilla ja mitä ostat.
– Voisiko ostamisesi olla eettisempää kuin se nyt on?
– Jotakin muuta?

Lisälukemista

– Freedom of Simplicity, Richard Foster – a careful examination of the biblical base for simplicity and a discussion of how it might be shown in our lives.
– The Wisdom of St. Francis and his companions, Stephen Clissold (Sheldon Press, 1978).
– this is a collection of stories about the early Franciscans, which reflect their simple, direct approach to following Christ.
– The Little Flowers of St. Francis (Several different editions) – the famous collection of stories about Francis and his companions.