2. Noviisitehtävä

Print Friendly, PDF & Email

Kolmannen sääntökunnan, pyhän Fransiskuksen yhteisön noviisitehtävät

Fransiskusta seuraten: Jakaa uskoa

Reflektiota varten:

1. Kirjoita ylös ne ajatukset ja reaktiot, mitä mieleesi tulee “uskon jakamisesta.”
Uskon jakamisesta käytetään usein sanaa evankelioida – onko sinulla jonkunlainen muu reaktio asiaan?
Mieti nyt sitä miksi kirjoitit ne asiat, jotka kirjoitit?
Mitkä kokemukset ovat muovanneet asenteitasi evankeliointia kohtaan?
Miten itse tulit uskoon?

Periaatteista – Säännön ensimmäinen päämäärä: Tehdä Herraamme tunnetuksi ja rakastetuksi kaikkialla. Sääntökunta on perustettu sille vakaumukselle, että Jeesus Kristus on Jumalan täydellinen ilmestys; että todellinen elämä on tehty meille mahdolliseksi Inkarnaation, Jeesuksen toiminnan, Hänen ristinsä ja Ylösnousemuksensa, sekä hänen Pyhän Henkensä lähettämisen kautta. Sääntökunta uskoo, että kirkon tehtävä on tehdä evankeliumi tunnetuksi kaikille ja siksi se hyväksyy tehtävän tuoda muita tuntemaan Kristus, sekä Jumalan valtakunnan tulemiseksi tehdyn rukouksen ja työn.

Tertiaarien ensisijainen päämäärä siis on tehdä Kristus tunnetuksi. Tämä muokkaa heidän elämäänsä ja asenteitaan heijastamaan niiden kuuliaisuutta, jotka Herramme valitsi olemaan kanssaan ja lähetti todistajinaan maailmaan.

Kuten opetuslapset, myös tertiaarit kantavat todistusta Kristuksesta välittömässä ympäristössään sanoillaan ja esimerkillään ja näin rukoilevat ja tekevät työtä täyttääkseen Hänen käskynsä tehdä kaikista kansoista opetuslapsiaan.

Pohdi rehellisesti mitä tunnet tästä Sääntökunnan ensimmäisestä päämäärästä: “tehdä Herramme tunnetuksi ja rakastetuksi kaikkialla?”

Jotkut ihmiset tuntevat iloa, mutta jotkut voivat tuntea syyllisyyttä, hämmennystä , innostusta tai…

Omat tuntemuksesi ovat luultavasti muotoutuneet sen mukaan, mitä ajattelet evankelioinnista.

Jos tämä kuvasi ei ollut kokonaan positiivinen, et luultavasti ole tässä yksin, ja hyvä uutinen onkin, että uskon jakamisen ei tarvitse olla sellaista sinulle.

Näemme evankeliumikertomuksissa Jumalan työskentelevän hämmästyttävän moninaisilla tavoilla, usein hyvin odottamattomien tapahtumien ja ihmisten kautta, tehdäkseen itseään tunnetuksi.

Meidän ei tarvitse yhtäkkiä muuttaa luonnettamme tai temperamenttiamme liittyäksemme Jumalan työhön – Hän on täysin kykenevä käyttämään meitä sellaisena kuin olemme, ja Hän kykenee jopa työskentelemään tekemiemme tai pelkäämiemme virheiden kautta.

Kuitenkin, jos olemme valppaita ja kuuliaisia meillä on hämmästyttävä mahdollisuus olla linkkeinä niiden tapahtumien ketjussa, joiden kautta ihmiset kääntyvät Jumalan puoleen.

Periaatteissa kutsumus evankelioida pohjaa ymmärrykselle kuka Jeesus on. Tämä on tärkeää, koska todellinen evankeliointi ei ole sellaista, jota voimme saada itsemme tekemään velvollisuudentunteesta tai syyllisyydestä. Omat uskomuksemme Jumalasta ja suhteemme häneen ovat avain.

Reflektiota varten:

3. Millaiselle teologiselle pohjalle sinun asenteesi evankeliointiin perustuu – mitä sinä todella uskot Jumalasta, Jeesuksesta, pelastuksesta ja ihmisistä, jotka eivät ole kristittyjä?

4. Antavatko nämä uskomuksesi sinulle kehotuksen jakaa uskoasi?

Rakastuneet ihmiset eivät useinkaan tuhlaa yhtään mahdollisuutta kertoa jollekulle rakastetustaan. Fransiskus, joka oli rakastunut Jumalaan, ei ollut mikään poikkeus.

Tosiaankin, kuten hänen luonteensa oli, hän meni hyvin pitkällekin tehdäkseen niin. Hän oli palava viedäkseen uutista Jeesuksesta muiden maiden ihmisille, mutta hänelle tuotettiin pettymys monien suunnitelmien kanssa. Näin hän joutui lähettämään sinne veljiään.

Nämä varhaiset fransiskaanit, kuin myös tertiaarit, saarnasivat rohkeasti kaikkialla Euroopassa, Pohjois-Afrikassa ja Aasiassa, kohdaten usein suuria vaaroja. Jopa Fransiskus itse sai lopulta mahdollisuuden todistaa sulttaanille.

Kun me katsomme taaksepäin historiaan, joka on nähnyt monia suuria lähetyssaarnaajia, tämä voi näyttää vaikuttavalta, muttei kovinkaan epätavalliselta. Kuitenkin, tämän on täytynyt siihen aikaan olla radikaalisti vasta-kulttuurista, sillä muslimit olivat ehdottomia vihollisia, ja heitä vastaan kristityt taistelivat ristiretkillään.

Mutta Fransiskus näki asiat eri tavoin kuin muut aikalaisensa, hän näki ryhmien ja stereotypioiden taakse ihmisiin ja heidän tarpeisiinsa.

Veli Ramon kommentoi (Fransiscan Spirituality, p. 92):

“Fransiskuksen visio ei ollut kerettiläisten, epäuskoisten tai pakanoiden kontrollointi, että maailma olisi turvallinen kristinuskolle. Se oli evankeliumin aarteen jakaminen; rauhan, ilon ja myötätunnon tulviminen universaalissa veljeydessä, joka mahduttaa sisäänsä koko ihmisyyden ja luomakunnan.”

Tällä tavalla, meillä kaikilla on osamme evankelioinnissa. Meidät kaikki asetetaan suhteisiin toisten kanssa, ja tämä onkin paikka, missä todellinen evankeliointi alkaa – rakastaa muita koska Jumala rakastaa heitä; tulla toimeen toisten kanssa, ei kuten projekteina, vaan ihmisinä; välittämällä niin paljon, että haluamme jakaa elämämme heidän kanssaan.

Jos tunnemme vähäistä riittämättömyyttä, se ei ehkä olekaan niin paha asia! Huomatessamme riittämättömyytemme se johtaa meitä rukoukseen. Evankelioinnin tuleekin pohjautua rukoukseen, kuuliaisuuteen ja siihen luottamukseen, että Jumala on kykenevä antamaan meille resurssit osallistuaksemme tähän työhön.

Toiminta:

– Keskustele noviisiohjaajasi kanssa, mikä seuraavista olisi sopivaa sinulle.
– Keskity tapoihin jakaa uskoa Raamattu opiskelusi aikana.
– Ehkä voit katsoa Uudesta testamentista niitä monia tapoja, joilla Jumala veti ihmisiä puoleensa ja kuinka Hän otti ihmisiä mukaansa. Tai voit seurata kuinka Jeesus tai Paavali jakoi uskoaan,mitä he opettivat ja minkälaisille uskomuksille Jumalasta heidän työnsä pohjautui.
– Kirjoita alas löytösi ja sovellukset omaan elämääsi.
– Rukoile säännöllisesti joidenkin ystäviesi tai sellaisen perheen puolesta, jotka eivät vielä tunne Jumalaa.
– Pyydä Jumalaa avaamaan mahdollisuuksia olla yhteydessä heihin ja luontevia mahdollisuuksia puhua Jumalasta heille.
– Luota Jumalan apuun ja armoon auttaa sinua.
– Etsi lähetysjärjestö ja “adoptoi” lähetystyöntekijä, jota tuet rukouksin ja ehkä muullakin tavoin.
– Mieti, kuinka voit rohkaista ja ravita kanssakristittyjä uskossaan.
– Jotain muuta?

Lisälukemista:

Keskustele noviisiohjaajasi kanssa, mikä seuraavista olisi sopivaa sinulle:

– Contagious Christianity, Bill Hybels – A readable yet challenging book which suggests a wide range of different roles in evangelism, helping readers recognise what suits their personality.
– Out of the Salt-Shaker, Rebecca Manley-Pippert – another very down-to-earth discussion of evangelism which is rooted in love for others, taking Jesus as our model.
– Christianity Rediscovered by Vincent Donovan (SCM, 1982) – An account of Donovan’s mission to the Masai and of the way in which they helped him to discover a new approach to his faith.
– Open to God, Brother Bernard (Fount, 1986) – one Franciscan’s account of his pilgrimage and its relation to that of Francis.
– Franciscan Spirituality, Br Ramon (SPCK, 1994) – ch.10, Missionary Fervour