11. Noviisitehtävä

Print Friendly, PDF & Email

Kolmannen sääntökunnan, pyhän Fransiskuksen yhteisön noviisitehtävät

Uudistuminen

Pohdittavaksi:
1. Kirjoita ylös sanontoja tai piirrä kuvia, jotka yhdistät mielessäni uudistumiseen (esim. keväällä eloon puhkeavat lehdet).

Käsikirjasta (Manual): Tertiaarin elämänsääntö. Jokaisella tertiaarillä on oltava hengellinen ohjaaja, pappi tai maallikko. Hänellä on myös oma elämänsääntö (jota ei tule sekoittaa koko sääntökunnan sääntöön).

Alussa noviisiaikana tertiaari pyrkii toteuttamaan peruselämänsääntöä. Hän työstää sen omaksi henkilökohtaiseksi elämänsäännökseen voidakseen antaa sen mukaisesti lopulliset fransiskaanilupauksensa.

Elämänsäännön tarkoitus on ilmaista miten tertiaari käytännössä omassa elämässään toteuttaa palvelutehtäväänsä rukouksessa, opiskelemisessa ja työssä juuri niissä elinolosuhteissa, joitten keskellä hän elää.

Elämänsääntö auttaa tertiaaria toteuttaman sääntökunnan tavoitteita (tehdä Herramme tunnetuksi ja rakastetuksi kaikkialla, levittää rauhan, rakkauden ja sovinnon hengeä sekä elää yksinkertaisesti).

Säännössä tulee ottaa huomioon tertiaarin elämäntilanne, vastuut ja tehtävät sekä hänen henkilökohtaiset lahjansa.

Elämänsääntö on siksi hengellisen elämän kasvun väline. Se auttaa meitä kehittymään ja kasvamaan kutsumuksessamme fransiskaanisina kristittyinä.

Sääntö on dynaaminen, muuttuva ja kehittyvä, ei staattinen, pysähtynyt ja jäykkä, työväline. Siksi sitä pitää säännöllisesti arvioida ja tarvittaessa uudistaa ja muuttaa. Sääntöä uudistetaan ja muutetaan yhdessä tertiaarin hengellisen ohjaajan kanssa.

Suuremmat muutokset tehdään hengellisen kasvun aluevastaavan (Area Formation Guardian) suostumuksella.

Vuosittainen tertiaarilupauksen uudistaminen

Kolmas sääntökunta antaa mahdollisuuden vuosittaiseen hengellisen elämän uudelleen arvioimiseen.

Jokainen tertiaari uudistaa joka vuosi fransiskaanilupauksensa sääntökunnan jäsenenä ja esittää elämänsääntönsä vuodeksi uudelleen.

Tähän arviointiin ja uudistamiseen liittyviä kysymyksiä on käsikirjassa (Manual G2-3).

Pohdittavaksi:
2. Miksi me kristittyinä tarvitsemme aikaa uudelleen arvioimiseen ja uudistumiseen?

Voimme ajatella uudistumista tapahtuvan eri aikoina ja erilaisissa ajanjaksoissa.

Jokaisessa päivässä on uudistumisen piirteitä ja mahdollisuuksia. Joka päivä voimme ottaa itsellemme aikaa aamuisin tai iltaisin rukoillaksemme sen päivän puolesta. Voimme jättää jokaisen päivän Jumalan haltuun. Saamme ylistää Häntä kaikesta hyvästä tai voimme tehdä parannusta, kun olemme rikkoneet Hänen tahtoaan vastaan. Kun me kadumme ja Jumala antaa meille anteeksi, saamme jatkaa uudistuneina ihmisinä.

Kun osallistumme jumalanpalvelukseen ja kun rohkaisemme toinen toistamme kirkossa, voimme etsiä jä löytää uudistuneen yhteyden Jumalaan, uuden näyn Jumalan läsnäolosta.
Katumuksen ja yhteyden jakamisen jälkeen voimme lähteä liikkeelle uudistuneina, usein todellisesta vapautta ja vapautumista tuntien.

Tertiaareinä olemme sitoutuneet osallistumaan vuosittain retriittiin.

On olemassa erilaisia retriiittejä, mutta jokaiseen retrittiin sisältyy aikaa ja mahdollisuus olla Jumalan kanssa. On toivottavaa, että silloin avaudumme paljon tavallista enemmän Jumalan hiljaisen ääneen kuuntelemiselle omaa elämäämme varten.

Joskus voi olla vaikeaa asettua Jumalan eteen retriitissä, mutta monet pitävät retriittiä hyvänämahdollisuutena varustautua Jumalan läsnäolossa ja uudelleen asennoitua suhteessa Jumalaan.

Niinkuin tuossa käsikirjan kohdassa sanotaan meillä on mahdollisuus arvioida koko mennyttä vuotta, kun uudistamme fransiskaanilupauksemme.

Silloin kannattaa ottaa aikaa ja tilaa siihen, että käy läpi nuo käsikirjan kysymykset. Sitä varten alueelta annetaan myös arviointilomake. Näiden avulla voi tarkistaa elämänsääntönsä sopivuus, ratkaista vuoden aikana esiin tulleita ongelmia tai tehdä parannusta ja antaa uudelleen elämänsä Kristukselle.

Kun arvioimiseen ottaa näin kunnolla aikaa, saa lupausten uusiminen suuremman merkityksen. Jotkut tertiaarit pitävät ripille osallistumista kerran tai useammin vuodessa erityisen tärkeänä osana omaa parannuksen teon ja uudistautumisen prosessiaan.

Pohdittavaksi:
3. Miltä edellä mainitut uudistumisen mahdollisuudet sinusta tuntuvat?
Millaiset ovat tähänastiset kokemuksesi elämänsäännön toteuttamisesta, retriitteihin osallistumisesta ja lupausten uudistamisesta?

Kirjaa tähän liittyen ajatuksiasi ja kysymyksiäsi, joita voit jakaa noviisiohjaajasi tai hengellisen ohjaajasi kanssa.

Jokapäiväisessä arkisessa elämässä voi olla todella vaikea löytää tasapaino rukoukseen vetäytymisen ja aktiivisen toiminnan välillä.

On kiehtovaa seurata Jeesusta evankeliumien kertomuksissa ja huomata kuinka usein hän vetäytyi pois yksinäiseen paikkaan rukoilemaan ja ottaakseen vastaan mitä Jumala antaa.
Mekin tarvitsemme tällaisia aikoja, jolloin saamme virkistäytyä ja uudelleen keskittyä Jumalaan.

Se on tärkeää, jotta voisimme kulkea Hänen voimassaan eikä omassamme, seurata Hänen tahtoaan eikä niitä kaikkia virikkeitä ja haasteita, jotka vetävät elämäämme muualle.

Hvyin kiireisten ihmisten on erityisen tärkeää löytää aikaa joka vuosi sille avaruudelle ja virkistymiselle, jonka retriitti voi antaa.

Jos et ennemmin ole retriittissä ollut, noviisiohjaajasi voi neuvoa sinua löytämään sellainen retriittipaikka ja retriitin muoto, joka sopii juuri sinulle, mahdollisuuksia on paljon. Retriittiin on hyvä mennä mieli avoimena ja vain antautua Jumalan läsnäololle.

Retriitissä voi tapahtua monenlaista, mieleen voin nousta monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Ne kaikki ovat arvokkaita. Retriitti voi olla yksinkertaisesti virkistävää lepoa. Se voi olla vahva Jumalan läsnäolon kokemus. Se voi myös haastaa muuttamaan jotain merkittävää elämässäsi.

Fransiskus tunsi jatkuvasti vetoa olla vain yksin Jumalansa kanssa. Jossain vaiheessa hän pohtikinvakavissaan sitä, että oliko hänen kutsumuksensa kontemplatiivinen elämä.

Hän otti usein aikaa kontemplaatioon, mietiskelyyn, ja toteutti vuosittaan monta kertaa 40 päivän retriitin.

Kun Jumala ohjasi hänet julkiseen julistustehtävään, se pysyi koko ajan tasapainossa yksinäisyyteen vetäytymisen kanssa.

Yksi hänen mielipaikkojaan rukoukseen vetäytymistä varten oli La Vernan vuori. Ristiinnaulitsemiseen keskittyvä kontemplaatio oli Fransiskukselle erityisen tärkeä. Erään tällaisenpitkän ja syvän kontemplaation aikana La Vernan vuorella hän sai ruumiiseensa stigmat, Kristuksen haavanjäljet käsiin, jalkoihin ja rintaan.

Pohdittavaksi:
4. Miten sinä suhtaudut ”vuoren huipulle” tai ”erämaahan” vetäytymiseen rukousta ja uudistumista varten?
Onko sinulle kokemusta tällaisesta vetäytymisestä (kuvaannollisesti tai kirjaimellisesti)?
Miten olet kokenut “laskeutumisen” takaisin normaalitilaan?

Toimintaa:
– Keskustele noviisiohjaajasi kanssa mikä seuraavista sopisi sinulle tehtäväksi ennen seuraavaa tapaamista.
– Onko sinulle tarvetta oman elämänsääntösi työstämiseen tai uudistamiseen?
– Tarvitsetko apua oman hengellisen ohjaajan löytämiseen?
– Keskustele noviisiohjaajasi kanssa miten etenet näissä asioissa seuraavan kolmen kuukauden aikana.
– Oletko suunnitellut meneväsi retriittiin? Valitse itsellesi parhaiten sopiva ajankohta ja retriitti. Mieti millainen retriitti olisi sinulle nyt paras.
– Onko jotain muuta jota haluaisit tehdä ennen seuraavaa tapaamista?

Lisälukemista

– One Day for God, Anthea Dove (Triangle 1995) – For those who wish to organise a personal day of prayer and reflection, this book provides a structure and practical suggestions for planning your day.
– Forty Days and Forty Nights (Marshall Pickering 1993) and Heaven on Earth (Marshall Pickering, 1991), both by Brother Ramon – two personal retreat programmes which grow out of Ramon’s own experience of prayer.
They can be used either on retreat or as part of regular personal prayer.
Forty Days is unfortunately now out of print, but someone in your Area may have a copy.
– The Prayer Mountain, Br Ramon (Canterbury Press, 1998) – a ‘journey’ up ten different biblical mountains, with reflections on seeking God on the heights, but also the return to the valley of ‘normal’ life.
– The Good Retreat Guide, Retreats magazine.