1. Noviisitehtävä

Print Friendly, PDF & Email

Kolmannen sääntökunnan, pyhän Fransiskuksen yhteisön noviisitehtävät

Fransiskus: mies, joka oli rakastunut Jumalaan

Ennen kuin aloitat:

1. Kirjoita ylös pääpiirteet mitkä tiedät Fransiskus Assisilaisesta. (Voit käyttää myös toista paperia, piirtää aikajanan tai kertoa hänestä jollakin muulla haluamallasi tavalla).

2. Kerro minkälaisia kysymyksiä sinulle herää Fransiskuksen elämästä, asenteista, elämäntavasta tai opetuksesta.

3. Kuuntele kasetti ja katso kuvat, jotka olet saanut tutustuaksesi Fransiskuksen elämään. Ehkä ne täydentävät sitä kuvaa mikä sinulla on hänestä ja Assisista.

Voitko nyt vastata edellä esitettyihin kysymyksiisi?

Periaatteet, 1. ja 2 päivä: Jeesus sanoi: ”Totisesti, totisesti, jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani, ja Isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua.” (Joh. 12:24-26) Jeesus paljastaa hedelmän kantamisen salaisuuden oman uhrinsa esimerkillä.  Suostumalla kuolemaan hänestä tulee uuden elämän lähde. Maasta ristille korotettuna hän vetää kaikki ihmiset luokseen. Joka takertuu elämään, kadottaa sen. Vapaasti annettu elämä tuo iankaikkisuuden.

4. Miten Fransiskuksen elämässä mielestäsi näkyy se mitä Jeesuksen asenteesta ja toiminnasta tässä ensimmäisessä periaatteessa on sanottu?

Kuinka moni meistä on luullut että elämämme ja arkemme on vakaasti sitä miten me olemme sen itse suunnitelleet, vain huomataksemme että Jumalalla onkin aivan erilainen suunnitelma meitä varten? Juuri näin tapahtui Fransiskukselle.

Nuorena miehenä hän eli ylellistä yläluokan elämää, haaveili kunniasta voittoisana ritarina, mutta Jumala johdatti hänet aivan toisenlaiseen elämään ja aivan toisenlaiseen kunniaan. Meidän tilanteessamme on helppoa katsoa historiassa taaksepäin ja luulla, että se hyvin läheinen suhde Jumalaan joka Fransiskuksella oli, oli olemassa aivan alusta alkaen. Mutta näin ei ollut.

Hänen kääntymisensä tie oli pitkä prosessi. Se perustui näkyyn ristiinnaulitusta Kristuksesta ja hänen oli pitkään kamppailtava saadakseen selville mitä Jumala hänestä halusi ja mitä hänen pitäisi tehdä. Mutta löydettyään Jumalan Fransiskuksen antautumisen into ja vastaus Hänen rakkauteensa oli ylenpalttista.

Fransiskus rakasti dramatiikkaa, dramaattisia eleitä. Spitaalisen syleileminen, vaatteiden riisuminen torilla kaiken kansan keskellä entisestä elämästä irtisanoutumisen merkkinä tai raunioituneen kirkon rakennustyöt eivät olleet laskelmointia tai huomion herättämistä, vaan yksinkertaisia, luonnollisia ja spontaaneja ilmauksia siitä kuinka hän rakasti Jumalaa ja halusi kaikesta sydämestään seurata Jeesusta.

Mitä me voimme oppia mieheltä joka eli näin erilaista elämää ja niin kauan aikaa sitten?

Jokainen kolmannen sääntökunnan jäsen tulee löytämään tähän omat vastauksena. Tässä joitain ideoita mistä suunnasta vastaukset voi löytyä, mistä etsiä.

Ensimmäinen haaste on Fransiskuksen yksinkertaisuus ja vaatimattomuus. Hän luopui vapaaehtoisesti kaikesta ollakseen vapaa palvelemaan Jumalaa. Fransisuksella ja hänen ensimmäisillä seuraajillaan, ”pienillä veljillä”, ei ollut pysyvää kotia, eiomaisuutta eikä sosiaalista turvaverkkoa.

Koska hänellä ei olut mitään mitä suojella tai mitä muut voisivat kadehtia, hän oli vapaa puhumaankaikille ja menemään kaikkialle. Köyhyydestä hän löysi rikkauden.

Me emme ehkä koe, että meidät olisi kutsuttu tällaiseen kirjaimelliseen köyhyyteen. Mutta ehkä me voimme sallia Jumalan hengen haastaa meitä niillä elämämme alueilla, joihin olemme juuttuneet ja liikaa tottuneet. Ehkä olemme tottuneet liialliseen mukavuuteen ja se estää meitä olemasta vapaita ja valmiita palveluun.

Toiseksi Fransiskus antaa meille loistavan esimerkin lähimmäisenrakkaudesta.

Koska hänellä oli hyvin vahva tietoisuus omasta riippuvuudestaan Jumalasta, Luojastaan, hän näki jokaisessa kohtaamassaan ihmisessä tämän haavoittuvuuden ja uskomattoman arvon Jumalan silmissä.

Tämä teki hänestä hyvin voimakkaan evankeliumin julistajan ja rauhantekijän. Hänen syvä kunnioituksensa Jumalan luomistyötä kohtaan näyttää ulottuneen kaikkeen elävään. Niin kuin joku Fransiskus-tutkija on sanonut, Fransiskus ei todellakaan tahtonut nähdä puussa polttopuuta, koska jokainen puu on ainutlaatuinen ja arvokas, Jumalan luomus.

Ja lopuksi. Ehkäpä Fransiskuksella on jotakin sanomista meidän kärsivällisyydestämme ja kuuliaisuudestamme turhautumisen ja pettymyksen hetkillä. Hän taisteli jatkuvasti kirkon kanssa, koska se halusi helpottaa ja keventää hänen seuraajiensa vaativaa elämäntapaa.

Tästä huolimatta Fransiskus ei koskaan antanut tilaa katkeralle kritiikille kirkkoa kohtaan, vaan suostui tekemään työtä kirkon sisällä, opettamaan omalla esimerkillään, olemalla itse kaikkien palvelija.

5. Miltä nämä asiat tuntuvat sinusta. kun mietit sitä mitä Fransiskus juuri sinulle merkitsee?

Ehkä haluat kysyä noviisiohjaajaltasi tai ryhmäsi jäseniltä mitkä Fransiskuksen elämän vaiheet heitä inspiroivat ja innoittavat.

6. Jeesus oli Fransiskuksen roolimalli. Hän keskittyi seuraamaan yksin Jeesusta ja elämään kuin Hän. Onko siis oikein että me suuntaamme katseemme Fransiskukseen? Miten me voimme pitää yllä oikean suunnan?

Toimenpiteet:

– Keskustele noviisiohjaajasi kanssa mikä seuraavista voisi olla sinulle tarkoituksenmukaisinta.
– Ota itsellesi aikaa lukea vähän enemmän Franciscuksen elämästä ja opetuksesta.
– Vaihtoehtoisesti voit katsoa jonkun videon tai kuunnella uudelleen kasetin Franciscuksen elämästä.
– Ehkä voisit tutustua joihinkin Pyhälle Franciscukselle omistettuihin rukouksiin. Niitä löytyy useampia Sääntökunnan käsikirjasta ja Seppo Teinosen toimittamasta kirjasta ”Aurinkolaulu”.

Mitä ne kertovat sinulle Fransiskuksen hengellisestä elämästä ja suhteesta Jumalaan?

– Ehkä haluat alkaa käyttämään joitain näistä rukouksista omissa rukoushetkissäsi.
– Ehkä haluaisit lukea jotakin enemmän Pyhästä Klaarasta (Fransiskuksen ystävästä ja tukijasta josta tuli Toisen sääntökunnan, Klarissojen, perustaja ja abbedissa).

Alla on kirjaluettelo josta voit löytää jotain sopivaa.
Tai ehkä sinulla on joku oma, uusi idea.
Joka tapauksesaa seuraavan 2-3 vuoden aikana sinun olisi hyvä osallistua opintopäivään tai kurssille, jossa opiskelet lisää Fransiskuksesta ja Klaarasta.

– Franciscan Spirituality, Br Ramon (SPCK, 1994) – Commissioned by TSSF, Br Ramon wrote an introduction to what it means to be Franciscan.
– Brother Sun, Sister Moon – A film directed by Zeffirelli, which you may be able to borrow from someone in TSSF. Romantic and shaky on historical accuracy, but manages to portray something of the disarming love and simplicity of Francis’ life.
– Francis of Assisi, Adrian House (Pimlico, 2001)– A recently published life of Francis, it sets him against his historical background, but in a very readable and engaging way.
– Saint Francis of Assisi, John Moorman (SPCK, 1976) – a slightly older, historical account of Francis’ life, this book still manages to bring the saint to life.
– Discipleship, David Watson (Hodder & Stoughton 1981 + various editions) – A challenging presentation of what it means to follow Jesus.
– A Sense of the Divine, Eds. Bros. Austin, Nicholas Alan & Tristram (Canterbury Press 2001) A selection of readings from various Franciscan sources arranged for daily use.
– Clare of Assisi, Marco Bartoli (DLT, 1993) – A readable biography of Clare, which also focuses on her spirituality.