28.10 Pyhä Juudas ja pyhä Simon

Print Friendly, PDF & Email

Augsburgin tunnustus: ”Me voimme julkisesti muistaa pyhiä, jotta oppisimme kukin kutsumuksemme mukaisesti seuraamaan heidän uskoaan ja hyviä tekojaan.”

Pyhä Taddeus oli Markuksen ja Matteuksen evankeliumien mukaan yksi Jeesuksen kahdestatoista opetuslapsesta ja apostoleista. Myös Luukkaan evankeliumissa ja Apostolien teoissa luetellaan apostolit nimeltä. Niissä ei kuitenkaan mainita Taddeusta, mutta kylläkin Juudas Jaakobin poika, jota Matteuksen ja Markuksen luetteloissa ei mainita. Tämän vuoksi kirkollinen perinne on päätynyt pitämään Taddeusta ja Juudas Jaakobin poikaa samana henkilönä. Hänestä onkin käytössä myös nimi Juudas Taddeus sekä vielä lisäksi Juudas pyhä. [1]

Simon Kananeus eli Simon Kiivailija oli synoptisten evankeliumien ja Apostolien tekojen mukaan yksi Jeesuksen kahdestatoista opetuslapsesta ja apostoleista. Johanneksen evankeliumissa häntä ei mainita. Hänellä oli lisänimi erotukseksi Simon Pietarista, ja häntä kutsuttiin Kananeukseksi Matteuksen ja Markuksen evankeliumeissa, ja Kiivailijaksi (selootti) Luukkaan evankeliumissa ja Apostolien teoissa. [2]

[1] https://fi.wikipedia.org/wiki/Taddeus

[2] https://fi.wikipedia.org/wiki/Simon_Kananeus

Lue lisää: http://satucket.com/lectionary/Simon&Jude.htmhttp://catholicsaints.info/saint-jude-thaddeus/http://catholicsaints.info/saint-simon-the-apostle/